google.com, pub-3502946393390270, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Zachowanie poufności danych jest dla Brian Tracy International Sp. z o.o. niezwykle ważne i chcemy, aby każdy nasz klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.
 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Przekazywane nam dane osobowe są administrowane przez naszą spółkę, której dane rejestrowe podajemy poniżej:


Brian Tracy International Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 9 lokal usługowy 5

01-517 Warszawa

NIP:701-009-23-90

REGON: 140876181

KRS: 0000272176


Gdzie przechowujemy Twoje dane?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Polski i tu są przetwarzane. 


Kto ma dostęp do Twoich danych?
Dostęp do Twoich danych mają tylko upoważnieni do tego pracownicy naszej firmy. Twoje dane mogą być udostępniane spółce powiązanej z nami, która posiada 80% udziałów w Brian Tracy International Sp. z o.o..

 

Dane spółki powiązanej przekazujemy Ci poniżej:

360 Smart Business Consulting Sp. z o.o.

ul. Głębocka 54e/48

03-287 Warszawa

NIP: 524-274-95-89

REGON: 145991656

KRS: 0000409945


Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi, nie powiązanymi z nami podmiotami. Dane, które przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia naszych usług. Otrzymują je firmy, które firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności, w razie konieczności firmy świadczące usługi wysyłkowe.


Jakie zewnętrzne podmioty przetwarzają Twoje dane?
Strona internetowa została stworzona w oparciu o zewnętrzny portal oferujący możliwość utworzenia serwisu internetowego bez znajomości kodowania. Portal www.wix.com oferuje narzędzia do utworzenia takiego serwisu oraz przestrzeń na serwerze. Rejestrują się na stronie www.briantracy.pl musisz być świadomy, że www.wix.com możemy gromadzić, przechowywać i przetwarzać określone Dane nieosobowe i Dane osobowe Użytkowników wyłącznie w naszym imieniu i na nasze polecenie. Dlatego też www.wix.com uznaje się za przetwarzającego a nie za administratora danych.

Brian Tracy International Sp. z o.o. korzysta z zewnętrznych rozwiązań internatowych usprawniających pracę firmy, gdzie również gromadzone są dane osobowe:

- www.infakt.pl - system do fakturowania

- www.dpd.pl - system do wysyłek kurierskich


Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.


W jakich celach będziemy wykorzystywać Twoje dane?
Powierzone nam przez Ciebie dane będziemy wykorzystywać w celu:

 

 • informowania Cię o naszych nowych konferencjach, warsztatach, kongresach oraz 

 • składania Ci ofert zakupu biletów uczestnictwa tych wydarzeniach

 • informowania Cię o akcjach promocyjnych dotyczących naszych produktów i usług

 • informowania CIę o szczegółach dotyczących wydarzenia, na które się zapisałeś

 • informowania Cię o dostępności certyfikatów ze szkolenia, w którym wziąłeś udział 

 • realizacji procesu zakupu naszych produktów i usług

Pamiętaj, że może zajść konieczność przekazania Twoich danych, aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz.


Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: 

 • dane kontaktowe, które nam przekazałeś  takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu

 • historię Twoich zakupów

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 5 lat. 

JAKIE MASZ PRAWA?


Prawo dostępu do danych:  
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.
 

Prawo do przenoszenia: 
Gdy Brian Tracy International Sp. z o.o.  przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.


Prawo do poprawiania danych: 
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych, wysyłając takie żądanie na nasz adres mailowy bok@briantracy.pl


Prawo do usunięcia danych: 
Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Brian Tracy International Sp. z o.o., z wyjątkiem sytuacji, kiedy dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów naszych usług, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych
Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Brian Tracy International Sp. z o.o.:  
Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Brian Tracy International Sp. z o.o.. Brian Tracy International Sp. z o.o. zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.


Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:
Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.
Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

 • wykonując instrukcje zawarte w każdej przesłanej CI wiadomości e-mail

 • zgłaszając ten fakt drogą mailową na adres bok@briantracy.pl

Prawo do ograniczenia: 
Masz prawo zażądać, aby Brian Tracy International Sp. z o.o. ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Brian Tracy International Sp. z o.o., wtedy Brian Tracy International Sp. z o.o. ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.

 • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Brian Tracy International Sp. z o.o. musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.

 • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?
Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy pracownika, który będzie odpowiadać na pytania dotyczące powyższych kwestii. Aby się z nimi skontaktować, napisz na adres bok@briantracy.pl


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, napisz na adres bok@briantracy.pl., a w temacie wiadomości wpisz „DPO”.


Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:  
Jeśli uważasz, że Brian Tracy International Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.


Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.

bottom of page