MÓWCY ZAGRANICZNI

BRIAN TRACY

 • psychologia osiągnięć

 • sprzedaż i negocjacje

 • High Performance Managment

 • zarządzanie czasem

JOHN C. MAXWELL

 • przywództwo

 • strategiczne zarządzanie zespołem

 • zarządzanie zmianą

JACK CANFIELD

 • psychologia sukcesu

 • efektywność osobista

 • "prawo przyciągania"

 • storytelling motwacyjny

POBIERZ PROFIL TRENERA

ROBERT B. CIALDINI

 • wywieranie wpływu

 • pre-swazja

 • kalibracja osobowości

 • manipulacja w biznesie

DR KEVIN HOGAN

 • wywieranie wpływu

 • perswazja w sprzedaży

 • język ciała

 • motywacja

DR JOHN SCHERER

 • przywództwo

 • rozwój organizacji

 • rozwój osobisty

 • zarządzanie zmianą

RUBEN GONZALEZ

 • rozwój osobisty

 • techniki motywacji

 • mówca inspiracyjny

EKSPERCI BTI

JACEK  WALKIEWICZ

 • rozwój osobisty

 • techniki motywacji

 • komunikacja międzypokoleniowa

 • psychologia społeczna

PAWEŁ TKACZYK

 • storytelling

 • content marketing

 • personal branding

 • zarządzanie marką

MACIEJ ORŁOŚ

 • skuteczne wystąpienia publiczne

 • zarządzanie zmianą

ROBERT KOZAK

 • wystąpienia publiczne

 • zarządzanie zmianą

 • interim management

 • zarządzanie międzygeneracyjne

KAROLINA KAROLCZAK

 • model "4P"

 • content marketing

 • employer branding

 • komunikacja marketingowa

PIOTR

CIESZEWSKI

 • przywództwo relacyjne

 • zarządzanie zmianą

 • zarządzanie kryzysowe

 • motywowanie zespołu

MARCIN SEBASTIAN

ROGOWSKI

 • twarde negocjacje

 • model sprzedaży NASM

 • wywieranie wpływu

 • coaching

JERZY

ZIENTKOWSKI

 • skuteczna autoprezentacja

 • wystąpienia publiczne

 • komunikacja w biznesie

 • zarządzanie projektem

  SZYMON

LACH

 • sprzedaż

 • budowanie skutecznych zespołów sprzedażowych

 • wystąpienia publiczne

KAROL

FROŃ

 • telemarketing

 • sprzedaż

 • przywództwo

KRZYSZTOF SROCZYŃSKI

 • neuropsychologia

 • kreowanie osobowości sukcesu

 • zarządzanie projektem

 • rekrutacja i dobór kadr

MAREK

SKAŁA

 • techniki rozwoju w biznesie

 • motywacja zespołu

 • zarządzanie zmianą

 • kreowanie wizerunku w biznesie

BOGDAN SOSNOWSKI

 • budowanie zespołu

 • zarządzanie procesem sprzedażowym

 • planowanie rentowności

TOMASZ P. SIDEWICZ

 • negocjacje i sprzedaż

 • perswazja i wywieranie wpływu

 • międzynarodowa etykieta biznesu

ADAM DĘBOWSKI

 • zarządzanie zmianą i oporem CVP

 • społeczna odpowiedzialność biznesu

 • rozwój kompetencji przywódczych

MAREK STELMASZAK

 • zarządzanie strategiczne i zarządzanie personelem

 • budowanie skutecznych zespołów

 • efektywność osobista

ANNA

SKOCZYLAS

 • budowanie zmotywowanych zespołów

 • skuteczna komunikacja

 • produktywny sposób myślenia

 • zarządzanie zmianą 

MARIUSZ

BŁASZCZUK

 • kompetencje managerskie, przywództwo

 • sprzedaż

 • coaching

 • umiejętności trenerskie

PATRYCJA

KORPACKA -  BŁASZCZUK

 • umiejętności managerskie, przywództwo

 • kompetencje trenerskie

 • sprzedaż

 • coaching

ABSOLWENCI AKADEMII BTI

AKREDYTOWANY MÓWCA BTI

AKREDYTOWANY MÓWCA BTI

AKREDYTOWANY MÓWCA BTI

AKREDYTOWANY TRENER BTI

KAROLINA MYSIURA

 • psycholog, trener, coach

 • praca nad pewnością siebie

 • rozwój kompetencji menadżerskich

TOMEK KANIA

 • rozwój osobisty

 • system przekonań i jego zmiana

 • Prawa Uniwersalne („Prawo Przyciągania")

 • kreowanie swej rzeczywistości

RENATA KOZŁOWSKA

 • zarządzanie

 • negocjacje

 • sprzedaż

 • coach IICD

JOANNA ADAMCZAK

 • lean managment

 • benchmarking w lean
  management;

 • szkolenia z zakresu umiejętności miękkich

AKREDYTOWANY MÓWCA BTI

AKREDYTOWANY MÓWCA BTI

AKREDYTOWANY MÓWCA BTI

AKREDYTOWANY MÓWCA BTI

AGNIESZKA 

PIOTROWSKA

 • trener rozwoju

 • coach NLP

SEBASTIAN

CHRZANOWSKI - SAWICKI

 • mindfulness w biznesie

 • trening mentalny jako absolutne ”must have” w ”sales fitness”

 • dobry leader 

MAGDALENA

ADAMOWICZ

 • dyplomowany coach

 • mówca motywacyjny

KATARZYNA

BEDNARSKA

 • specjalista w zakresie social media

 • certyfikowany kontroler finansowy fRR

 • specjalista ds. relacji

AKREDYTOWANY MÓWCA BTI

PRZEMYSŁAW

JOŃCZYK

 • ekspert social media

 • wykładowca w alternatywnej szkole biznesu i rozwoju osobistego

AKREDYTOWANY MÓWCA BTI

MAGDALENA 

WOJTKOWIAK

 • trener, coach

 • wykładowca przywództwa oraz
  efektywności menedżerskiej

 • doświadczony sprzedawca

AKREDYTOWANY MÓWCA BTI

AKREDYTOWANY TRENER I MÓWCA BTI

MONIKA

BARTKOWIAK

 • praktyk sprzedaży

 • trener

 • wykładowca uczelni wyższych

OLIWIER

PIETRZYKOWSKI

 • przedsiębiorca

 • praktyk sprzedaży

AKREDYTOWANY TRENER  BTI

AKREDYTOWANY MÓWCA BTI

AKREDYTOWANY MÓWCA BTI

AKREDYTOWANY TRENER BTI

DOROTA OŻÓG

 • praktyk sprzedaży

ANDRZEJ MELER

 • ekspert ds. strategii marketingowych

 • doradza firmom oraz korporacjom jak zmieniać brand

 • ekspert social media

MAŁGORZATA KLIMUNT

 • praktyk sprzedaży

 • trener, coach, mentor

SANDRA MARTYNÓW

 • praktyk planowania finansowego.

 • trener komunikacji opartej na empatii,

 • trener FRIS®

AKREDYTOWANY MÓWCA  BTI

AKREDYTOWANY MÓWCA BTI

AKREDYTOWANY MÓWCA BTI

AKREDYTOWANY MÓWCA BTI

KAROLINA

PRZEWOŹNA - MOŻDŻANOWSKA

 • trener biznesu

 • specjalista komunikacji NVC

MAGDALENA

WÓJCIK

 • praktyk sprzedaży

 • budowanie zespołów sprzedaży

MATEUSZ

LEGAT

 • ekspert sprzedaży telefonicznej

 • praktyk sprzedaży

ROBERT

BOKACKI

 • certyfikowany coach kadry menedżerskiej

 • trener sprzedaży

AKREDYTOWANY TRENER  BTI

AKREDYTOWANY MÓWCA BTI

AKREDYTOWANY TRENER BTI

AKREDYTOWANY COACH BTI

DANIEL NAŻGIEWICZ

 • trener mentalny

 • praktyk sprzedaży

ALEKSANDRA 

JANOWICZ

 • mówca motywacyjny

 • trener edukacyjny

TOMASZ

GWORYS

 

 • trener biznesu

 • praktyk sprzedaży

 • zarządzanie zespołem

 • skuteczna komunikacja

KATARZYNA

KASPEREK

 • certyfikowany mentor i coach

AKREDYTOWANY MÓWCA  BTI

AKREDYTOWANY COACH BTI

EWA BROK

 • trener savoir-vivre i etykiety biznesowej

 • wykładowca akademicki

MAŁGORZATA KONIUSZY

 

 • certyfikowany Trener, Mentor i Coach

 • certyfikowany Menadżer Ryzyka

 • ekspert systemów zarządzania

 • z pasji Dietetyk i Mentor zdrowego stylu życia

AKREDYTOWANY TRENER BTI

PRZEMYSŁAW PAZERA

 

 • psychologia sprzedaży

 • przywództwo

 • psychologia konfliktów (stres i porażki)

 • zarządzanie własną energią

 • motywacja i inspiracja na bazie narzędzi specsłużb.

TO MIEJSCE

CZEKA NA CIEBIE

KONTAKT

BRIAN TRACY INTERNATIONAL SP. Z O.O.

ul. Mickiewicza 9/u5

01-517 Warszawa

NIP: 701 009 23 90

DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I ODBIERZ RABAT:

OBSŁUGA KLIENTA:

+48 730 200 222

natalia@360sbc.pl

 • Facebook
 • YouTube

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 poz. 922) przez Spółkę Brian Tracy International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mickiewicza 9/5, 01-517 Warszawa (KRS 0000272176, REGON: 140876181, NIP: 7010092390).

Jednocześnie oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:

 • Administratorem moich danych osobowych jest Spółka Brian Tracy International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mickiewicza 9/5, 01-517 Warszawa (KRS 0000272176, REGON: 140876181, NIP: 7010092390).

 • Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania o aktualnych i przyszłych produktach, usługach i przedsięwzięciach 360 Smart Business Consulting Sp. z o.o.

 • Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia, a także wycofania w każdym czasie zgody na ich przetwarzanie, jak również prawo do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

 • Podanie powyższych danych osobowych jest w pełni dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji wymienionych celów, na co wyrażam zgodę.