HR

FINANSE

MARKETING

PERSONAL BRANDING

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

WIELCY LIDERZY NIE WYKORZYSTUJĄ LUDZI PO TO,

ABY SAMI MOGLI WYGRYWAĆ. PRZEWODZĄ LUDZIOM,

ABY ODNOSIĆ WSPÓLNE ZWYCIĘSTWA.

 

- John C. Maxwell -

PRZYWÓDZTWO

NA SZKOLENIE ZAPRASZAMY NASTĘPUJĄCE OSOBY:
Dyrektorzy, którzy zainteresowani są rozwijaniem umiejętności menedżerskich i stawania się jeszcze skuteczniejszymi liderami.

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

Trener: Adam Gnych

Miejsce:Warszawa

szkolenie 2-dniowe

 

CENNIK

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

dla osób indywidualnych

Ilość uczestników: 5 - 15

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

RABAT!

Dla zamówień powyżej 3 dni szkoleniowych

 
 

O SZKOLENIU

Szkolenie jest prowadzone metodami maksymalnie aktywizującymi uczestników. Wykłady ograniczone zostaną do niezbędnego minimum. Uczestnicy będą analizować własne doświadczenie oraz poproszeni zostaną o wypełnienie kwestionariuszy psychologicznych. 

CEL SZKOLENIA

 • Rozwój umiejętności interdyscyplinarnego spojrzenia na funkcjonowanie organizacji oraz optymalnego łączenia odpowiedzialności za realizację celów strategicznych i zadań operacyjno – taktycznych. Doskonalenie warsztatu menedżerskiego uczestników, wspierającego trafne definiowanie problemów, poszukiwanie odpowiednich rozwiązań i przeprowadzanie koniecznych zmian.

EFEKTY SZKOLENIOWE

 • Dzięki poznaniu etapów zarządzania strategicznego uczestnicy zrozumieją zasady pracy w tworzeniu planu strategicznego. Będą potrafić planować w systemowy sposób rozwój kompetencji związanych z planowaniem strategicznym oraz nauczą się wypracowywania koncepcji, gotowych do zakomunikowania wewnątrz organizacji, na poszczególnych poziomach zarządzania.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I

 Myślenie strategiczne oraz wyznaczanie celów. Wizja, misja strategia, czyli dokąd zmierzamy?. 
Strategia i zarządzanie strategiczne jako czynnik sukcesu firmy;

 • Zarządzanie strategicznie – definicja i koncepcje;

 • Czynniki determinujące wybór strategii zarządzania;

 • Wyznaczanie celów strategicznych firmy/korporacji./organizacji:

 • Zarządzanie poprzez cele – mocne i słabe strony;

 • Matryca celów strategicznych – planowanie i kontrola procesu;

 • Wizja, misja i cele strategiczne – koncepcja poziomów logicznych;

 • Prezentacja Koncepcji Poziomów Logicznych, czyli wszystkie płaszczyzny na jakich wprowadzane są zmiany strategiczne  i na których dokonywać można zmian;

 • Wpływ poszczególnych poziomów na siebie i na system oraz analiza charakterystycznych i specyficznych problemów na styku poszczególnych poziomów;

 • Poziom Pierwszy: Środowisko. Przegląd i analiza dostępnych zasobów i możliwości ich wykorzystania do realizacji celów biznesowych firmy, czyli najbliżsi współpracownicy, klienci, przełożeni;

 • Poziom Drugi: Obserwowalne zachowania w konkretnym środowisku. Analiza zachowań, pracowników, współpracowników, managerów w określonym środowisku i określanie zachowań skutecznych i wymagających korekty;

 • Poziom Trzeci: Umiejętności. Przegląd kompetencji i umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania zajmowanej funkcji w kontekście celów strategicznych;

 • Poziom Czwarty: Przekonania/Wartości pracowników. Wpływ przekonań na realizacje celów biznesowych i na funkcjonowaniu ludzi w organizacji, czyli co ja najczęściej myślę o sobie samym, moich kolegach i koleżankach w pracy, klientach.

 • Poziom Piąty: Tożsamość. Charakterystyka i zdefiniowanie roli, zachowań, przekonań, sposobów działania, czyli co tak naprawdę oznacza dla mnie.

 • Określenie i zdefiniowanie wizji, misji i strategii na wszystkich poziomach. 

DZIEŃ II

Planowanie wizji rozwoju. Punkt wyjścia, czyli analiza i ocena stanu aktualnego. Metody i strategie budowania spójnej strategii. Koncentracja na Problemach vs Koncentracja na Rozwiązaniach

 • Podejmowanie decyzji strategicznych – teoria i praktyka;

 • Analiza drzewa decyzyjnego;

 • Uwarunkowania podejmowania decyzji strategicznych w warunkach niepewności .

 • Wizja rozwoju – strategie kreowania;

 • Tworzenie i poszukiwanie wizji rozwoju – analiza otoczenia;

 • Planowanie zdolności, kompetencji i zdolności;

 • Wizja i kluczowe wartości – sposoby określania

 • Wizualizacja i komunikacja założonych zmian;

 • Analiza i ocena stanu aktualnego.

 • Opracowanie i przygotowanie agendy zmian strategicznych;

 • Realizacja strategii – scenariusze alternatywne

 • Budowanie spójnej strategii;

 • Wybór inicjatyw i działań strategicznych;

 • Przygotowanie koncepcji struktury wspierającej realizację strategii;

 • Wyznaczenie celów strategicznych dla inicjatyw;

 • Planowanie i kontrola działań strategicznych

JEŚLI MASZ PYTANIA SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

KAMIL ROMEL - SAMBOR

+48 602 899 999

KAMIL.ROMEL@BRIANTRACY.PL

KONTAKT

BRIAN TRACY INTERNATIONAL SP. Z O.O.

ul. Mickiewicza 9/u5

01-517 Warszawa

NIP: 701 009 23 90

DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I ODBIERZ RABAT:

OBSŁUGA KLIENTA:

+48 730 200 222

natalia@360sbc.pl

 • Facebook
 • YouTube

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 poz. 922) przez Spółkę Brian Tracy International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mickiewicza 9/5, 01-517 Warszawa (KRS 0000272176, REGON: 140876181, NIP: 7010092390).

Jednocześnie oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:

 • Administratorem moich danych osobowych jest Spółka Brian Tracy International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mickiewicza 9/5, 01-517 Warszawa (KRS 0000272176, REGON: 140876181, NIP: 7010092390).

 • Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania o aktualnych i przyszłych produktach, usługach i przedsięwzięciach 360 Smart Business Consulting Sp. z o.o.

 • Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia, a także wycofania w każdym czasie zgody na ich przetwarzanie, jak również prawo do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

 • Podanie powyższych danych osobowych jest w pełni dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji wymienionych celów, na co wyrażam zgodę.