HR

FINANSE

MARKETING

PERSONAL BRANDING

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

WIELCY LIDERZY NIE WYKORZYSTUJĄ LUDZI PO TO,

ABY SAMI MOGLI WYGRYWAĆ. PRZEWODZĄ LUDZIOM,

ABY ODNOSIĆ WSPÓLNE ZWYCIĘSTWA.

 

- John C. Maxwell -

PRZYWÓDZTWO

NA SZKOLENIE ZAPRASZAMY NASTĘPUJĄCE OSOBY:
Menedżerowie, ze zróżnicowanym doświadczeniem, którzy zainteresowani są rozwijaniem umiejętności menedżerskich i stawania się jeszcze skuteczniejszymi liderami.

ROLA I ZADANIA KIEROWNIKA 

PRZYWÓDZTWO INDYWIDUALNE I ELEMENTY COACHINGU

Trener: Adam Gnych

Miejsce:Warszawa

szkolenie 2-dniowe

 

CENNIK

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

dla osób indywidualnych

Ilość uczestników: 5 - 15

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

RABAT!

Dla zamówień powyżej 3 dni szkoleniowych

 

O SZKOLENIU

 

CEL SZKOLENIA

 • Celem jest nauczenie menedżerów przejmowania silnego i skutecznego przywództwa nad zespołem. Nauczą się jak być liderem z krwi i kości, a nie menedżerem wydającym „rozkazy i rozporządzenia”. Cel osiągniemy poprzez rozłożony w czasie 12 miesięcy trening, rozwijający i wzmacniający te cechy osobowości, które związane są z przywództwem i budowaniem postawy liderskiej.

EFEKTY SZKOLENIOWE

Nauczysz się:

 • Jeżeli do tej pory miałeś, w niektórych sytuacjach trudności, w stanowczym i konsekwentnym egzekwowaniu, zadań i poleceń, po tym module, będziesz umiał zachowywać się jak prawdziwy, inspirujący i stanowczy Lider, za którym ludzie dążą, ponieważ tego chcą. Będziesz wiedział jak pobudzać ludzi do pracy i działania, w taki sposób, aby czuli, że są jednym zespołem na czele, którego stoi Przywódca, za którym wszyscy, pójdą nawet w ogień.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I

Rozwijanie umiejętności menedżerskich związanych z coachingiem podległego personelu, udzielaniem informacji zwrotnych, motywowania oraz budowania zespołu w oparciu o kompetencje i predyspozycje psychologiczne podległych osób.

 • Budowanie spójnego modelu komunikacji w firmie na podstawie najnowszych osiągnięć Psychologii Poznawczej

 • Przełożony, jako coach

 • KWESTIONARIUSZ: Autodiagnoza możliwości komunikacyjnych, czyli sprawdzenie jak „dobry” jestem w komunikacji międzyludzkiej i czy aby na pewno wszyscy mnie dobrze i precyzyjnie rozumieją.

 • W trakcie pierwszego dnia szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość wypełnić Kwestionariusz Autodiagnoza możliwości komunikacyjnych, dzięki czemu uzyskają informację na temat swoich mocnych i wartych rozwinięcia obszarów związanych z komunikacją interpersonalną oraz umiejętnością motywowania i udzielania informacji zwrotnych podwładnym.

 • Rama partnerstwa, czyli pierwszy krok do rozwiązywania konfliktów w myśl zasady WIN-WIN, według Dr Dudleya Weeksa, pracującego nad rozwiązywaniem konfliktów w partiach politycznych oraz dużych korporacjach, w ponad 60 krajach.

 • Konflikty oraz udzielanie informacji zwrotnych – 12 najczęstszych Przeszkód w komunikacji, prowadzących do konfliktu, ujęte w cztery grupy

 • Słuchanie Odzwierciedlające

 • Pytania zorientowane na rozwiązanie konfliktu, czyli tzw. Model Zmiany
   

DZIEŃ II

Modele zarządzania i motywowania pozafinansowego podległego personelu, w zależności od stopnia „dojrzałości” korporacyjnej pracownika. Wypracowanie skutecznych metod delegowania zadań i celów. Analiza stylów kierowania wg Kena Blancharda.

 • Kwestionariusz Moja Rola W Zespole

 • Style kierowania

 • Poznanie zagrożeń związanych w nadużywaniem poszczególnych stylów zarządzania

 • Lidership sytuacyjny (SL II) – rozpoznanie dojrzałości pracownika według metodologii Blancharda 

 • Etapy rozwoju zespołu  (model Blancharda)

 • Dwie płaszczyzny oceny pracownika i zespołu

 • Matryca dojrzałości zespołu pod kątem kluczowych kompetencji

 • Delegowanie zadań, odpowiedzialności, nadawanie uprawnień i monitoring – kluczowe kompetencje modelu lidershipu sytuacyjnego

 • Podanie cel

 • R4 – ZPW – zarządzanie przez wizję (i autonomię

 • Trudne sytuacje z pracownikami

 • Zaplanowanie indywidualnego zadania do wykonania do następnego szkolenia

 • Proponowane kwestionariusze psychologiczne: Kwestionariusz Moja Rola W Zespole, Kwestionariusz Autodiagnoza możliwości komunikacyjnych oraz Psychometrica Personal Development.

 • Każdy z uczestników szkolenia wybiera, ten obszar do rozwoju, który uzna najbardziej kluczowy w kontekście rozwoju własnych umiejętności menedżerskich. Wybór obszaru do rozwoju, podyktowany będzie wynikiem uzyskanym w teście psychologicznym Psychometrica Personal Development, oraz indywidualnej decyzji konkretnego menedżera, będącej wynikiem analizy własnego doświadczenia biznesowego.
   

JEŚLI MASZ PYTANIA SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

KAMIL ROMEL - SAMBOR

+48 602 899 999

KAMIL.ROMEL@BRIANTRACY.PL

KONTAKT

BRIAN TRACY INTERNATIONAL SP. Z O.O.

ul. Mickiewicza 9/u5

01-517 Warszawa

NIP: 701 009 23 90

DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I ODBIERZ RABAT:

OBSŁUGA KLIENTA:

+48 730 200 222

natalia@360sbc.pl

 • Facebook
 • YouTube

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 poz. 922) przez Spółkę Brian Tracy International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mickiewicza 9/5, 01-517 Warszawa (KRS 0000272176, REGON: 140876181, NIP: 7010092390).

Jednocześnie oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:

 • Administratorem moich danych osobowych jest Spółka Brian Tracy International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mickiewicza 9/5, 01-517 Warszawa (KRS 0000272176, REGON: 140876181, NIP: 7010092390).

 • Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania o aktualnych i przyszłych produktach, usługach i przedsięwzięciach 360 Smart Business Consulting Sp. z o.o.

 • Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia, a także wycofania w każdym czasie zgody na ich przetwarzanie, jak również prawo do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

 • Podanie powyższych danych osobowych jest w pełni dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji wymienionych celów, na co wyrażam zgodę.