HR

FINANSE

MARKETING

PERSONAL BRANDING

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

WIELCY LIDERZY NIE WYKORZYSTUJĄ LUDZI PO TO,

ABY SAMI MOGLI WYGRYWAĆ. PRZEWODZĄ LUDZIOM,

ABY ODNOSIĆ WSPÓLNE ZWYCIĘSTWA.

 

- John C. Maxwell -

PRZYWÓDZTWO

Jak skutecznie zarządzać w sytuacjach stresowych?
Jak komunikować trudne decyzje?
Jak uniknąć demotywacji i fluktuacji z powodu stresu?

PRZYWÓDZTWO

W STRESIE

Trener: Marcin S. Rogowski

Miejsce:Warszawa

szkolenie 2-dniowe

 

CENNIK

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

dla osób indywidualnych

Ilość uczestników: 5 - 15

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

RABAT!

Dla zamówień powyżej 3 dni szkoleniowych

O SZKOLENIU

 

Zarządzanie zespołem w stresie to warsztaty przeznaczone dla osób zarządzających lub planujących zarządzać zespołami. Program warsztatów zawiera najlepsze techniki rozwijające kluczowe kompetencje managera takie jak: zatrudnianie, organizowanie czasu i zasobów, motywowanie, delegowanie, kontrolowanie, udzielanie feedbacku w sytuacjach stresujących. Obszary te uczestnik poznaje w kontekście uznanego modelu zarządzania sytuacyjnego, wzbogaconego przez najnowsze badania dotyczące zarządzania w stresującym środowisku. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej, przez trenera - eksperta, dysponującego unikalną wiedzą, praktycznym doświadczeniem i sukcesami w obszarze szkolenia.

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Wzrost jakości realizowanych zadań w zespole.

 • Poprawa zdrowia pracowników dzięki lepszemu radzeniu sobie ze stresem.

 • Ograniczenie konfliktów i demotywacji pracowników.

 • Zmniejszenie demotywacji, absencji i fluktuacji.

 • Mniejsze koszty motywowania finansowego.

 • Wzrost zaangażowania pracowników w cele organizacji.

 • Lepsze zarządzanie pracownikami pokolenia X, Y i Z

 • Poprawa wyników, wzrost satysfakcji i synergii zespołu dzięki lepszemu zarządzaniu w stresie.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Lepsze radzenie sobie ze stresującymi sytuacjami w zespole.

 • Poznanie zasad zarządzania sytuacyjnego wg Blancharda i Hersheya.

 • Nauka wykorzystywania motywacji pozafinansowej w zarządzaniu zespołem wg badań Herzberga.

 • Poznanie różnic w zachowaniach i zarządzaniu pokoleniem X, Y i Z

 • Nauka skutecznego delegowania i zarządzania czasem zespołu w sytuacjach stresowych.

 • Nauka efektywnej, asertywnej komunikacji nie niszczącej relacji. 

 • Uświadomienie pożądanych zachowań, roli i kluczowych odpowiedzialności managera.

 • Poznanie własnych deficytów i zasobów w obszarze zarządzania.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I

 • WPROWADZENIE

Przedstawienie programu i celów szkolenia, zebranie oczekiwań.

 • STRES A EFEKTYWNOŚĆ

Rola stresu w organizacji

Przyczyny sytuacji stresowych

Typowe sytuacje stresowe

 • ROLA MANAGERA W OTOCZENIU GENERUJĄCYM STRES

Wyzwania zarządzania ludźmi w nowym milenium.
Podstawowe zasady przeciwdziałania sytuacjom stresowym
Szybkie techniki redukcji stresu
 

 • ZARZĄDZANIE MOTYWACJĄ W STRESIE

Zarządzanie motywacją pokolenia C, Y, Z.
Czynniki motywacyjne, a czynniki higieny
Indywidualne kotwice motywacji

 

 • PRZERWA OBIADOWA.

 • JĘZYK KOMUNIKACJI W ZESPOLE

Komunikacja bez przemocy w praktyce
Budowanie motywacji poprzez budowanie relacji
Efektywne delegowanie odpowiedzialności

 

 • TRENING ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM W STRESIE

Praktyczne przećwiczenie nowych umiejętności

 

 • PODSUMOWANIE

Pytania
Zadanie domowe

DZIEŃ II

 • WPROWADZENIE DO DRUGIEGO DNIA

 

 • AUDYT INDYWIDUALNEJ PODATNOŚCI NA STRES

Test radzenia sobie ze stresem
Test stylów rozwiązywania konfliktów
Stres, a typ osobowości

 

 • RÓWNOWAGA EMOCJONALNA

Miejsce emocji w biznesie.
Wybrane techniki pracy z nieprzyjemnymi emocjami
Praca nad emocjami swoimi i innych

 

 • NOWE PODEJŚCIE DO WYDAJNOŚCI

Praca nad indywidualnym rytmem w stresie
Koncepcja zarządzania energią Toniego Schwartza,
Zarządzanie czasem w stresie

 

 • PODSUMOWANIE SZKOLENIA

Aktywny trening
Egzamin
Indywidualny Plan Rozwojowy

JEŚLI MASZ PYTANIA SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

KAMIL ROMEL - SAMBOR

+48 602 899 999

KAMIL.ROMEL@BRIANTRACY.PL

KONTAKT

BRIAN TRACY INTERNATIONAL SP. Z O.O.

ul. Mickiewicza 9/u5

01-517 Warszawa

NIP: 701 009 23 90

DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I ODBIERZ RABAT:

OBSŁUGA KLIENTA:

+48 730 200 222

natalia@360sbc.pl

 • Facebook
 • YouTube

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 poz. 922) przez Spółkę Brian Tracy International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mickiewicza 9/5, 01-517 Warszawa (KRS 0000272176, REGON: 140876181, NIP: 7010092390).

Jednocześnie oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:

 • Administratorem moich danych osobowych jest Spółka Brian Tracy International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mickiewicza 9/5, 01-517 Warszawa (KRS 0000272176, REGON: 140876181, NIP: 7010092390).

 • Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania o aktualnych i przyszłych produktach, usługach i przedsięwzięciach 360 Smart Business Consulting Sp. z o.o.

 • Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia, a także wycofania w każdym czasie zgody na ich przetwarzanie, jak również prawo do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

 • Podanie powyższych danych osobowych jest w pełni dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji wymienionych celów, na co wyrażam zgodę.