HR

FINANSE

MARKETING

PERSONAL BRANDING

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

WIELCY LIDERZY NIE WYKORZYSTUJĄ LUDZI PO TO,

ABY SAMI MOGLI WYGRYWAĆ. PRZEWODZĄ LUDZIOM,

ABY ODNOSIĆ WSPÓLNE ZWYCIĘSTWA.

 

- John C. Maxwell -

PRZYWÓDZTWO

Na szkolenie zapraszamy następujące osoby:
Menedżerowie, liderzy, kierownicy, ze zróżnicowanym doświadczeniem w kierowaniu zespołami pracowniczymi.

SKUTECZNE PODEJMOWANIE

DECYZJI

Trener: Adam Gnych

Miejsce:Warszawa

szkolenie 2-dniowe

 

CENNIK

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

dla osób indywidualnych

Ilość uczestników: 5 - 15

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

RABAT!

Dla zamówień powyżej 3 dni szkoleniowych

 

O SZKOLENIU

Szkolenie jest prowadzone metodami maksymalnie aktywizującymi uczestników. Wykłady ograniczone zostaną do niezbędnego minimum. Uczestnicy będą analizować własne doświadczenie oraz poproszeni zostaną o wypełnienie kwestionariuszy psychologicznych..

CEL SZKOLENIA

 • Wypełnienie Kwestionariusza Dyrektywności, opisującego między innymi sposób wydawania poleceń i sprawowania kontroli

 • Analiza własnych mocnych i słabych stron w kontekście sprawnego analizowania danych oraz efektywnego rozwiązywania decyzji;
   

 • Dokonanie analizy najczęściej występujących problemów w zespole;
   

 • Wypracowanie konkretnych sposobów przeciwdziałania na zdiagnozowane problemów; 
   

 • Analiza Temperamentalna i Osobowościowa podległego personelu oraz kierowanie, nadzór i ocena poszczególnych pracowników z uwzględnieniem wiedzy na temat stałych cech ludzkiej psychiki;

EFEKTY SZKOLENIOWE

 • Poznasz własny temperament i zmodyfikujesz organizację pracy, podległego personelu, pod kątem cech tempera mentalnych oraz dopasujesz strategie nadzoru i kontroli;

 • Będziesz potrafił ocenić osobowość pracownika i dostosować dla niego najbardziej efektywny plan pracy;
  Zrozumiesz jak procesy grupowe wpływają na zachowanie poszczególnych członków zespołu i jakie strategie nadzoru zastosować w zależności od „dojrzałości” zespołu pracowniczego;

   

 • Nauczysz się identyfikować i rozpoznawać pojawiające się trudności i konflikty w zespole;
   

 • Wypracujesz skuteczne metody przeciwdziałania tzw. Sytuacjom trudnym w zespole;
   

 • Zrozumiesz jaki wpływ na podejmowanie decyzji ma osobowość;
   

 • Będziesz umiał określić i rozpoznać typ osobowości pracownika i dostosować sposób przekazywania poleceń;

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I

Ta część szkolenia będzie poświęcona zdobyciu wiedzy z zakresu Psychologii Dynamiki Grup i analizie najczęściej pojawiających się problemów w kierowaniu, nadzorowaniu i podejmowaniu decyzji. Uczestnicy będą mieli okazję zbadać swój styl wydawania poleceń oraz najczęstsze metody ich kontrolowania i egzekwowania.

 • Budowanie spójnego modelu kierowania, nadzoru i oceny potencjału ludzkiego. Psychologia poznawcza – Styl poznawczy: Koncentracja na Problemach vs Koncentracja na Rozwiązaniach

 • Analiza najczęstszych problemów związanych z nadzorem i oceną grup i zespołów pracowniczych oraz podejmowaniem trafnych i skutecznych decyzji;

 • Analiza najczęstszych zachowań utrudniających skuteczne podejmowanie decyzji i kontrolę nad zespołem pracowniczym;

 • Wpływ Temperamentu i Osobowości na nadzór, podejmowanie decyzji oraz ocenę pracy i efektywności pracowników

DZIEŃ II

Psychologia kierowania, nadzoru i podejmowania decyzji. Zapoznanie z koncepcją Analizy Transakcyjnej

 • Budowanie spójnego modelu kierowania, nadzoru i oceny potencjału ludzkiego. Psychologia poznawcza – Styl poznawczy: Koncentracja na Procedurach vs Koncentracja na Opcjach;

 • Przegląd sytuacji sprzyjających powstawaniu konfliktów i wydawaniu błędnych i nieadekwatnych ocen zespołu pracowniczego

 • Budowanie spójnego modelu kierowania, nadzoru i podejmowania decyzji. Psychologia poznawcza – Styl poznawczy: Koncentracja na Poziomie szczegółowości vs Koncentracja na Poziomie Ogólności;

 • Budowanie spójnego modelu kierowania, nadzoru i podejmowania decyzji. Psychologia poznawcza – Styl poznawczy: Wewnętrzny Punkt Odniesienia vs Zewnętrzny Punkt Odniesienia

 • Analiza własnej Struktury Osobowości w świetle Analizy Transakcyjnej w kontekście kierowania, nadzoru i podejmowania decyzji

 • Gry i Role w grach, czyli o nieświadomych nawykach i zachowaniach oraz ich wpływie na zachowania i reakcje w zespole. Połączenie „Pozycji życiowej” ze Strukturą osobowości.

 • Ćwiczenia, bazujące na Analizie Transakcyjnej. Celem ćwiczeń, będzie zdobycie umiejętności skutecznego kierowania, nadzorowania i podejmowania decyzji.

JEŚLI MASZ PYTANIA SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

KAMIL ROMEL - SAMBOR

+48 602 899 999

KAMIL.ROMEL@BRIANTRACY.PL

KONTAKT

BRIAN TRACY INTERNATIONAL SP. Z O.O.

ul. Mickiewicza 9/u5

01-517 Warszawa

NIP: 701 009 23 90

DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I ODBIERZ RABAT:

OBSŁUGA KLIENTA:

+48 730 200 222

natalia@360sbc.pl

 • Facebook
 • YouTube

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 poz. 922) przez Spółkę Brian Tracy International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mickiewicza 9/5, 01-517 Warszawa (KRS 0000272176, REGON: 140876181, NIP: 7010092390).

Jednocześnie oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:

 • Administratorem moich danych osobowych jest Spółka Brian Tracy International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mickiewicza 9/5, 01-517 Warszawa (KRS 0000272176, REGON: 140876181, NIP: 7010092390).

 • Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania o aktualnych i przyszłych produktach, usługach i przedsięwzięciach 360 Smart Business Consulting Sp. z o.o.

 • Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia, a także wycofania w każdym czasie zgody na ich przetwarzanie, jak również prawo do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

 • Podanie powyższych danych osobowych jest w pełni dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji wymienionych celów, na co wyrażam zgodę.