HR

FINANSE

MARKETING

PERSONAL BRANDING

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

WIELCY LIDERZY NIE WYKORZYSTUJĄ LUDZI PO TO,

ABY SAMI MOGLI WYGRYWAĆ. PRZEWODZĄ LUDZIOM,

ABY ODNOSIĆ WSPÓLNE ZWYCIĘSTWA.

 

- John C. Maxwell -

PRZYWÓDZTWO

Czyli sztuka porozumiewania się, komunikacji międzyludzkiej, rozmowy aby skutecznie motywować, nagradzać, oceniać, motywować i inspirować ludzi na których mam wpływ – zaawansowane warsztaty dla menedżerów zakończone indywidualnym feedbackiem rozwojowym

MOC SŁÓW

W ROZMOWACH Z PRACOWNIKAMI

Trener: Adam Gnych

Miejsce:Warszawa

szkolenie 1-dniowe

 

CENNIK

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

dla osób indywidualnych

Ilość uczestników: 5 - 15

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

RABAT!

Dla zamówień powyżej 3 dni szkoleniowych

 

O SZKOLENIU

 

Dlaczego ludzie obawiają się komunikować z innym ludźmi? Dlaczego tak często odpowiedź: „Przecież wysłałem e-maila, czyli wszyscy powinno wiedzieć!”, spotyka się niedowierzeniem i dezaprobatą. Nadawca treści i odbiorca. Co się dzieje pomiędzy nimi i dlaczego tak często nie potrafimy się zrozumieć w najprostszych sprawach i kwestiach. Zapraszamy do udziału w praktycznych warsztatach dla menedżerów rozwijających umiejętności komunikacji w codziennej pracy z pracownikami i współpracownikami. Warsztat wskazuje najskuteczniejsze i najbardziej zaawansowane narzędzia komunikowania się z zespołem, oraz schematy nieskutecznej i nieefektywnej komunikacji menedżerskiej.
Różnorodność przykładów i praktycznych odniesień sprawia, że szkolenie jest bardzo praktycznym warsztatem narzędzi komunikacyjnych kompetentnych menedżerów. Uczestnicy zdobędą umiejętności skutecznego i swobodnego rozmawiania z zespołem jak i z indywidualnymi pracownikami.

ODPOWIEMY NA PYTANIA

 • Jak mówić aby być zrozumiałym zgodnie z intencją?

 • Komunikacja międzyludzka. Dlaczego tyle barier?

 • Jak precyzyjnie komunikować to co chce się przekazać bezpośrednio, e-mailowo, telefonicznie

 • Ograniczające przekonania pracownika? Co można, co wypada, co warto? 

 • Sztuka udzielania pochwał. Granica między pochwałą a „cukrzeniem”?

 • Asertywność, czyli sztuka mówienia NIE i sztuka mówienia TAK!

 • Nowe wyzwania! Inspiracja! Droga w nieznane! Jak o tym mówić i przekonywać?

 • Informacja zwrotna? Czyli jak ją rozumieć?

PROGRAM SZKOLENIA

 5 KROKÓW SKUTECZNEGO DELEGOWANIA ZADAŃ

 • Jak rozwijać kompetencje ludzi poprzez delegowanie?

 • Istota delegowania
  • Pokora, zaufanie, odpowiedzialność
  • Zadania do delegowania
  • Model delegowania SMART z potwierdzeniem
  • Kontrola i motywacja.

 • Co możemy delegować?

 • Jak delegować, żeby nie wróciło do nas?

 • Formułowanie komunikatów delegujących w sposób podnoszący zaangażowanie i inicjatywę pracowników.

UZNANIE I DOCENIENIE PRACOWNIKA

 • Jak motywować, kompetentnych i niekompetentnych, zaangażowanych i niezaangażowanych pracowników?

 • Rodzaje komunikatów pozytywnych: od instruowania poprzez konsultowanie do wspierania.

 • Stopniowalność komunikatów pozytywnych. Kiedy stosować i jak nie przesłodzić?

 • Oczekiwania pracowników dotyczące pozytywnej oceny. Czy wszyscy chcą tego samego? Indywidualny model motywacyjnego DNA. Czyli jak dostosować motywację do osoby?

ROZMOWA OCENIAJĄCO - ROZWOJOWA

 • Model rozmowy oceniająco - rozwojowej.
  • Miejsce, czas i przygotowanie menedżera i pracownika.
  • Kluczowe elementy rozmowy oceniającej:
  • Przeszłość: Z czego jesteś szczególnie zadowolony w ocenianym okresie i dlaczego?
  • Teraźniejszość: Co obecnie idzie Ci dobrze? Z czego jesteś szczególnie zadowolony? Jakie są Twoje mocne strony?
  • Przyszłość: Co możesz udoskonalić w przyszłości? W jakich obszarach chcesz się rozwijać? Jakie są Twoje osobiste punkty do zmiany / doskonalenia / poprawy?
  • Przejmowanie odpowiedzialności przez pracownika: Co proponujesz? Jak zamierzasz osiągnąć te cele?
  • Wsparcie: Jak ja, jako menedżer, mogę Ci pomóc w osiągnięciu Twoich celów? Czego ode mnie oczekujesz?
  • Wymierne cele i Kontrola: Do kiedy zamierzasz osiągnąć cele i jak określisz cele cząstkowe? W jaki sposób będziesz śledził postępy?

 • Co może, a co nie powinno podlegać ocenie?

 • Trudne sytuacje. Emocje szefa i pracownika.

TRUDNE ROZMOWY. ZWOLNIENIE PRACOWNIKA.

 • Dlaczego warto rozmawiać? Podstawowe zasady dotyczące rozmów związanych ze zwolnieniem.

 • Kryteria zwolnień.

 • Etapy prowadzenia rozmowy ze zwalnianym pracownikiem.

 • Jakich tematów nigdy nie należy poruszać w rozmowach ze zwalnianym pracownikiem.

 • Trudne sytuacje przy zwalnianiu. Jak być w zgodzie z sobą i wyjść z twarzą z trudnych sytuacji.

 • Zwolnienie bez świadczenia pracy i ze świadczeniem pracy w okresie wypowiedzenia.

 • Pozostał zespół – jak pracować z zespołem po zwolnieniu?

3-STOPNIOWA KOMUNIKACJA PRZY NIEWYPEŁNIANIU OBOWIĄZKÓW. MOCNE KOMUNIKATY ZATRZYMUJĄCE NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA.

 • Jak skutecznie zatrzymywać trudne zachowania.
  Poziomy w udzielaniu informacji.
  Poziom I – prośba/oczekiwanie
  Poziom II – żądania
  Poziom III – zapowiedź sankcji. Realizacja sankcji.

 • Rola komunikacji niewerbalnej w skuteczności komunikatu.

 • Najczęściej popełniane błędy przez menedżerów, które obniżają skuteczność komunikacji.

 • Konsekwencja jako warunek skuteczności. Jak budować w sobie siłę

 • 5 obszarów MOCNYCH KOMUNIKATÓW.

 • Jak zatrzymać zachowanie i budować autorytet i wiarygodność szefa?

 • FEKOZ – mocny komunikat bez naruszania granic.

 • Expose szefa. Moment wytyczenia zasad i nadania kierunku działania dla zespołu.

FEEDBACK. JAK INFORMOWAĆ, MOTYWOWAĆ I ROZWIJAĆ PRACOWNIKÓW

 • Jak budować rozwojowy feedback

 • Kiedy, jak i w jakich sytuacjach feedback spełnia swoją rolę?

 • Obszary, które poruszamy w feedbacku.

 • Jak konstruować feedback. Struktura feedbacku.

 • Feedback konstruktywny - pozytywny i negatywny.

 • Feedback kanapkowy. Kiedy stosować i kiedy jest nieskuteczny?

 • Korzyści z feedbacku.

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

 • Komunikacja w zespole, czyli co się na nią składa i od kogo zależy

 • Efektywność pracy zespołu, czyli wszyscy gramy do jednej bramki

 • Style kierowania i sztuka komunikacji w zależności od „dojrzałości pracownika”

 • Poznanie zagrożeń związanych w nadużywaniem poszczególnych stylów zarządzania i komunikacji międzyludzkiej.

 • Lidership sytuacyjny (SL II) – rozpoznanie dojrzałości pracownika według metodologii Blancharda

 • Etapy rozwoju zespołu  (model Blancharda)

 • Dwie płaszczyzny oceny pracownika i zespołu

 • Matryca dojrzałości zespołu pod kątem kluczowych kompetencji

 • Delegowanie zadań

 • Podanie celu

 • Empowerment

 • Typologia stylów społecznych

 • Znaczenie rozmowy oceniającej

 • Podstawowe metody prowadzenia rozmowy oceniającej.

KONTAKT

JEŚLI MASZ PYTANIA SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KAMIL ROMEL - SAMBOR

+48 602 899 999

KAMIL.ROMEL@BRIANTRACY.PL

KONTAKT

BRIAN TRACY INTERNATIONAL SP. Z O.O.

ul. Mickiewicza 9/u5

01-517 Warszawa

NIP: 701 009 23 90

DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I ODBIERZ RABAT:

OBSŁUGA KLIENTA:

+48 730 200 222

natalia@360sbc.pl

 • Facebook
 • YouTube

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 poz. 922) przez Spółkę Brian Tracy International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mickiewicza 9/5, 01-517 Warszawa (KRS 0000272176, REGON: 140876181, NIP: 7010092390).

Jednocześnie oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:

 • Administratorem moich danych osobowych jest Spółka Brian Tracy International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mickiewicza 9/5, 01-517 Warszawa (KRS 0000272176, REGON: 140876181, NIP: 7010092390).

 • Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania o aktualnych i przyszłych produktach, usługach i przedsięwzięciach 360 Smart Business Consulting Sp. z o.o.

 • Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia, a także wycofania w każdym czasie zgody na ich przetwarzanie, jak również prawo do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

 • Podanie powyższych danych osobowych jest w pełni dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji wymienionych celów, na co wyrażam zgodę.