HR

FINANSE

MARKETING

PERSONAL BRANDING

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

WIELCY LIDERZY NIE WYKORZYSTUJĄ LUDZI PO TO,

ABY SAMI MOGLI WYGRYWAĆ. PRZEWODZĄ LUDZIOM,

ABY ODNOSIĆ WSPÓLNE ZWYCIĘSTWA.

 

- John C. Maxwell -

PRZYWÓDZTWO

NA SZKOLENIE ZAPRASZAMY NASTĘPUJĄCE OSOBY:
Menedżerowie, ze zróżnicowanym doświadczeniem, którzy zainteresowani są rozwijaniem umiejętności menedżerskich i stawania się jeszcze skuteczniejszymi liderami.

KONTROLA MENEDŻERSKA 

MOTYWOWANIE i ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW.

Trener: Adam Gnych

Miejsce:Warszawa

szkolenie 2-dniowe

 

CENNIK

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

dla osób indywidualnych

Ilość uczestników: 5 - 15

WYCENA I SYSTEM RABATOWY

RABAT!

Dla zamówień powyżej 3 dni szkoleniowych

 

O SZKOLENIU

 

Szkolenie jest w 90% prowadzone metodą warsztatową. wysokimi wskaźnikami psychometrycznymi i będący narzędziem wspierającym proces doradztwa i coachingu. Czas niezbędny na wypełnienie kwestionariusza to 20-25 minut. Wykłady (10% czasu) poświęcone Uczestnicy biorą udział w szeregu ćwiczeń rozwijających zdolność do wczuwania się w emocje innych. Uczestnicy będą mieli okazję określić swoją Inteligencję Emocjonalną wypełniając kwestionariusz INTE, charakteryzujący się bardzo będą na przedstawienie natury emocji oraz najważniejszych koncepcji teoretycznych. Uczestnicy będą analizować własne doświadczenie oraz poproszeni zostaną o wypełnienie kwestionariuszy psychologicznych. Zaplanują dla siebie zadania do wykonania w trakcie przerw pomiędzy kolejnymi sesjami szkoleniowymi.

CEL SZKOLENIA

 • Celem jest nauczenie menedżerów, takich sposób kontroli podległych pracowników, aby nie mieli oni wrażenia, że są pod ciągłą obserwacją i że tylko czyha się na ich potknięcia. Będą umieli dobrać sposoby sprawowania kontroli, w zależności od indywidualnych cech pracownika. Cel osiągniemy poprzez systematyczne, rozłożone na 12 miesięcy, wprowadzanie sposobów kontroli, wykorzystywanych przez najskuteczniejszych menedżerów dużych korporacji.

EFEKTY SZKOLENIOWE

Nauczysz się:

 • Dzięki nowym technikom, będziesz potrafił zastosować, najbardziej motywujący i „ludzki” sposób kontroli pracowników. Dzięki temu atmosfera w zespole stanie się przyjazna i twórcza, a Ty nie będziesz postrzegany, jako „nadzorca” i „kontroler”. Wzmocni to Twoją pozycję, jako menedżera i pozwoli budować klimat zaufania wśród pracowników, co przełoży się także na ich satysfakcję z wykonywanej pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I

Ta część szkolenia będzie poświęcona zmierzeniu własnej Inteligencji Emocjonalnej kwestionariuszem INTE, poszerzeniu wiedzy na temat emocji i ich wpływu na zachowanie człowieka oraz zdobywaniu umiejętności rozumienia i kontrolowania własnych emocji. Uczestnicy będą mieli okazję zbadać swój styl wydawania poleceń oraz najczęstsze metody ich kontrolowania i egzekwowania.

 • Budowanie spójnego modelu komunikacji w firmie na podstawie najnowszych osiągnięć Psychologii Poznawczej.

 • Dyrektywność „serdeczna” i „agresywna” oraz jej wpływ na zachowania i ceny podległego personelu.

 • Dyrektywność serdeczna

 • Dyrektywność agresywna

 • Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE

 • Czym są emocje? Definicje i wynikające z nich wskazówki praktyczne.

 • Osiowe emocje według Paula Ekmana i Daniela Golemana.

 • Ćwiczenie „Zarządzanie emocjami” mające na celu, określenie najczęściej przeżywanych stanów emocjonalnych. Zidentyfikowanie i nazwanie własnych emocji, które najczęściej kierują zachowaniem danej osoby.

 • Jak moje emocje wpływają na ludzi wokół mnie i na ich oceny mojej osoby, czyli rozwijanie świadomości z wywierania wpływu w aspekcie komunikacji niewerbalnej.
   

DZIEŃ II

Ta część szkolenia będzie poświęcona zdobyciu wiedzy z zakresu Psychologii Dynamiki Grup i przeglądowi najczęściej pojawiających się problemów w zarządzaniu zespołem

 •  Koncentracja na Problemach vs Koncentracja na Rozwiązaniach

 • Przegląd najczęstszych problemów związanych z decyzjami grupowymi

 • Przegląd najczęstszych zachowań utrudniających funkcjonowanie grupy

 • Przegląd sytuacji sprzyjających powstawaniu konfliktów i nieporozumień w zespole

 • Stres zespołowy, czyli przegląd wskaźników wskazujących na istnienie stresu zespołowego;

 • Warunki sprzyjające współpracy i zapobiegające powstawaniu konfliktów;

 • Przyczyny stresu zespołowego;

 • Zaplanowanie indywidualnego zadania na najbliższe dwa miesiące
   

JEŚLI MASZ PYTANIA SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

KAMIL ROMEL - SAMBOR

+48 602 899 999

KAMIL.ROMEL@BRIANTRACY.PL

KONTAKT

BRIAN TRACY INTERNATIONAL SP. Z O.O.

ul. Mickiewicza 9/u5

01-517 Warszawa

NIP: 701 009 23 90

DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I ODBIERZ RABAT:

OBSŁUGA KLIENTA:

+48 730 200 222

natalia@360sbc.pl

 • Facebook
 • YouTube

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 poz. 922) przez Spółkę Brian Tracy International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mickiewicza 9/5, 01-517 Warszawa (KRS 0000272176, REGON: 140876181, NIP: 7010092390).

Jednocześnie oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:

 • Administratorem moich danych osobowych jest Spółka Brian Tracy International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mickiewicza 9/5, 01-517 Warszawa (KRS 0000272176, REGON: 140876181, NIP: 7010092390).

 • Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania o aktualnych i przyszłych produktach, usługach i przedsięwzięciach 360 Smart Business Consulting Sp. z o.o.

 • Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia, a także wycofania w każdym czasie zgody na ich przetwarzanie, jak również prawo do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

 • Podanie powyższych danych osobowych jest w pełni dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji wymienionych celów, na co wyrażam zgodę.