google.com, pub-3502946393390270, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page
uniwersytet.png

Brian Tracy International University to miejsce skupiające ludzi przedsiębiorczych, chcących rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i kontakty biznesowe. Ideą Brian Tracy International University jest stworzenie przestrzeni dla wymiany doświadczeń pomiędzy  uczestnikami i zweryfikowanie używanych przez nich narzędzi i sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych. Uczestnik Brian Tracy International University zdobędzie nowe umiejętności z obszarów, które pragnie rozwijać. Oryginalna formuła Brian Tracy International University jest wynikiem badań oraz doświadczeń zawodowych jej twórców.

Jej konstrukcja obejmuje osiem specjalizacji:

Wszystkie skierowane są do przedsiębiorców właścicieli firm i kadry zarządzającej organizacji. Są odpowiedzią na potrzeby rozwijającego się rynku. KAŻDA SPECJALIZACJA POSIADA AUTORSKI PROGRAM. ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ

W MODUŁACH.

 

W Brian Tracy International University  wykorzystywane są interaktywne metody nauczania: Case Study, dyskusje, laboratorium, warsztaty. SZCZEGÓLNIE WAŻNE JEST UCZESTNICTWO W CAŁYM PROJEKCIE.

 

Brian Tracy International University to kompleksowy, zaawansowany program budujący skuteczność i efektywność.

Wszyscy uczestnicy programu SĄ ZORIENTOWANI NA SUKCES, gotowi otwarci na zmiany, korzystają z wszelkich dostępnych narzędzi metod podnoszenia własnej skuteczności w biznesie. Poszukują możliwości rozszerzania wiedzy i rozwoju swoich kompetencji. CHCĄ WIĘCEJ, INACZEJ.

NAJSKUTECZNIEJSZE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA NA ŚWIECIE

+

PRAKTYCZNA METODA WDRAŻANIA EDUKACJI I EFEKTYWNOŚCI

=

WZROST EFEKTYWNOŚCI

KTO NAJBARDZIEJ SKORZYSTA Z UCZESTNICTWA W BTI UNIVERSITY?

  • MENEDŻEROWIE I PRZEDSIĘBIORCY Z KILKULETNIM DOŚWIADCZENIEM, KTÓRZY CHCĄ ROZWINĄĆ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI​

  • MENEDŻEROWIE SPRZEDAŻY Z KILKULETNIM DOŚWIADCZENIEM​, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ SWOJĄ WIEDZĘ, POZNAĆ NOWE METODY NARZĘDZIA ORAZ NAUCZYĆ SIĘ PRZEKAZYWAĆ JE SWOIM PRACOWNIKOM

  • WŁAŚCICIELE FIRM, PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY SAMI ZAJMUJĄ SIĘ ROZWOJEM BIZNESU I SPRZEDAŻĄ

  • WEWNĘTRZNI TRENERZY, KTÓRZY CHCĄ ROZWIJAĆ SWOJE KOMPETENCJE I WARSZTAT PRZY UŻYCIU NOWOCZESNYCH ZAAWANSOWANYCH METOD ORAZ NARZĘDZI

GŁÓWNE KORZYŚCI

INDYWIDUALNA DIAGNOZA ROZWOJOWA KAŻDEGO UCZESTNIKA PROGRAMU, POZWALAJĄCA OKREŚLIĆ POTRZEBY ROZWOJOWE ORAZ KLUCZOWE SILNE STRONY ORAZ OBSZARY DO POPRAWY.

INDYWIDUALNA DIAGNOZA POZWALA JEDNOCZEŚNIE DOPASOWAĆ OPTYMALNIE PROGRAM DO GRUPY.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE W TYM, MIĘDZY INNYMI OPRACOWYWANIE STRATEGII PRZEZ UCZESTNIKÓW WRAZ Z KONSULTANTAMI BTI.

DOSTĘP DO NAJLEPSZYCH PRAKTYK BIZNESOWYCH I WIEDZY PROFESJONALISTÓW POCHODZĄCYCH Z RÓŻNYCH BRANŻ NA ŚWIECIE.

BAZA WIEDZY NA TEMAT SKUTECZNEJ PROFESJONALNEJ SPRZEDAŻY I ROZWOJU BIZNESU.

AKTYWNE UCZESTNICTWO, WARSZTATY, PRAKTYCZNE PRZYKŁADY I PRACA NA DOŚWIADCZENIACH UCZESTNIKÓW W POLSKICH WARUNKACH.

DOSKONAŁA JAKOŚĆ MATERIAŁÓW, NAJNOWSZA WIEDZA I PRAKTYKA.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CZY TO SIĘ OPŁACA?

Oczywiste jest, że rozwijanie i doskonalenie umiejętości biznesowych jest koniecznością. Organizacje wydają astronomiczne budżety na szkolenia i seminaria. Bardzo często jednak działania te nie przekładają się na wynik, a ich skuteczność jest bardzo niska.

DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE?

FAKT 1

Wiele tradycyjnych szkoleń koncentruje się wyłącznie na rozwijaniu umiejętności, ignorując postawę pracowników wobec pracy, siebie i innych. A przecież determinantem skuteczności jest właśnie sposób myślenia, który właściwie kształtowany daje możliwość wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności.

Szkolenia prowadzą teoretycy, którzy nigdy lub na małą skalę mierzyli się z codzienną pracą i wyzwaniami w biznesie. Ich wiedza i mała świadomość rzeczywistości biznesowej nie może być gwarantem dobrego kształcenia ludzi biznesu.

FAKT 3

FAKT 4

Najczęściej szkolenia pozostawiają uczestnika z wiedzą, bez systemu wdrożenia w działanie i wsparcia po powrocie do pracy. A przecież to właśnie po powrocie ze szkolenia potrzebna staje się siła i zaufanie dla samego siebie. Absolwent takich szkół pozostaje bez wsparcia

eksperckiego, bez mentora, który będzie towarzyszył w zmianie.

FAKT 2

Programy szkoleniowe kształcące przedsiębiorców, sprzedawców są oparte o stare modele, oderwane od dzisiejszych realiów. Traktują edukację biznesową powierzchownie, tłumacząc, iż nie ma czasu na wgłębienie się w obszary psychologii, narzędzi i odnoszenie się do rzeczywistych sytuacji biznesowych. Uczestnikom trudno jest wdrożyć w życie poznane teorie, są one niepraktyczne przez to mało skuteczne.

Tradycyjne szkolenia są często oderwane od polskich realiów. Niestety większość programów opiera się na bezpośrednim przeniesieniu metodologii zachodniej, bez adaptacji na polski rynek. Czasem nawet bez zadania sobie trudu na ocenę przydatności i faktyczną

wartość odnoszącą się do realiów, kultury i strategii stosowanych w Polsce. Rodzi to nietrafne wnioski, niewłaściwe decyzje niejednokrotnie strategiczne nie tylko dla indywidualnego absolwenta takiej szkoły, a wręcz dla organizacji w której on pracuje.

FAKT 5

uniwersytet.png

Dołącz do najlepszych!

Wiemy, że wszystkie powyższe aspekty mają swoje źródło w postawie i sposobie myślenia. Połączenie ich z sukcesywnym w trakcie programu szkoleniowego, podnoszeniem kwalifikacji (wiedzą i umiejętnościami) powoduje, że osiągane rezultaty są bardzo wysokie. Wiemy, od czego zależy sukces. Potrafimy dostarczyć umiejętności i wiedzę. W trakcie pracy z uczestnikami budujemy właściwą postawę, która jest podstawą sukcesu w biznesie i sprzedaży.

WIEDZA

+

(

UMIEJĘTNOŚCI

)

x

POSTAWA

=

WZROST

Nasze doświadczenia wskazują, że w trakcie trwania programu Brian Tracy International University rozwój firmy oraz sprzedaż własna uczestników może wzrosnąć od 15% do ponad 100%. Dzieje się tak, ponieważ wiedza i umiejętności są zwielokrotniane przez budowanie pożądanej postawy oraz wpływ na postawy innych pracowników. Nasz program jest procesem doskonalenia praktycznych umiejętności przedsiębiorczości i sprzedaży. połączony z konsultacjami, możliwością omawiania analizowania sytuacji z życia i pracy uczestników. Program obejmuje zakres kompetencji, które mają czołowi przedsiębiorcy. menedżerowie sprzedawcy na świecie. W porównaniu ze spotykanymi na rynku szkoleniami, nasz program jest maksymalnie praktyczny, zawiera narzędzia możliwe do zastosowania w praktyce, omawia strategie „krok po kroku”. Zajęcia prowadzone wyłącznie przez doświadczonych ekspertów, oparte na najbardziej skutecznych metodach strategiach na świecie Implikowanych do rynku polskiego.

NOWATORSKIE CECHY PROGRAMU BRIAN TRACY INTERNATIONAL UNIVERSITY

INDYWIDUALNA DIAGNOZA PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH

Uczestnicy rozpoczynają naukę w którejkolwiek z akademii Brian Tracy International University od udziału w wielowymiarowej diagnozie swoich predyspozycji zawodowych. Efektywność programu zwiększa siłę w związku z pracą na tych obszarach, które wymagają poprawy oraz rozwoju mocnych stron.

METODY I NARZĘDZIA DO IMPLEMENTACJI W PRACY

Każdy moduł zawiera wykład wprowadzający, który prezentuje najnowsze koncepcje i trendy obecne na świecie. Pokazuje je w kontekście polskiego rynku. Warsztaty wyposażają uczestnika w konkretne narzędzia, które może on dostosować do swojego stylu pracy i potrzeb.

NOWOCZESNA METODYKA I FORMY PRACY

Wykład i warsztaty mają charakter interaktywny, wykorzystują podstawowe zasady nauki dorosłych, a więc odnoszą się do własnego doświadczenia uczestnika, jego zaangażowania w proces możliwości praktycznego zastosowania wiedzy. Zajęcia są inspirujące, opierające się o case study, gry, symulacje. itp.

PRACA W OPARCIU O TRZY FILARY SUKCESU - WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I POSTAWY

Nasze doświadczenia pokazują, że w trakcie trwania programu do 9 miesięcy od jego ukończenia, sprzedaż i rozwój biznesu może wzrosnąć od 15% i więcej, bo wiedza umiejętności są zwielokrotniane przez budowanie pożądanych postaw i samoświadomości sukcesu osiąganych wyników.

KONSULTACJE I WSPARCIE DLA UCZESTNIKÓW BRIAN TRACY INTERNATIONAL UNIVERSITY

W trakcie edukacji w Brian Tracy International University słuchacze mają dostęp do konsultacji indywidualnych i  pracy z mentorem. Konsultacje dotyczą implementacji zdobytej wiedzy i umiejętności w środowisku pracy.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY NASZYCH AKADEMII

bottom of page