• BTI

LEAN MANAGEMENT A ZJAWISKO POSTĘPU TECHNOLOGICZNEGO

Aktualizacja: 16 sie 2019

Postęp technologiczny jest nieodłącznym elementem rozwoju społeczeństwa, kraju, a także całej cywilizacji. Zasadnym wydaje się stwierdzenie, iż zjawisko to niesie wiele korzyści, ale może być

jednocześnie źródłem zagrożeń na wielu płaszczyznach. W dobie tak dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii, powodujących często zanikanie bariery pomiędzy ludźmi a maszynami, pojawiają się następujące pytania: Co z dotychczas funkcjonującymi systemami zarządzania? Czy jesteśmy przygotowani do tak szybkich zmian? I gdzie w tym wszystkim

jest miejsce dla człowieka? Człowiek motorem postępu Rozpatrując czynnik ludzki w kontekście

postępu technologicznego, warto mieć na uwadze fakt, iż nowe rozwiązania, robotyzacja to efekt pracy ludzi, ich wiedzy i pomysłowości. Kreatywność, innowacyjność czy myślenie nieszablonowe to unikatowe i obecnie najbardziej pożądane kompetencje – kluczowe w rozwoju organizacji. Działanie w zmiennym i nieprzewidywalnym środowisku wymaga elastycznego

dostosowywania się do potrzeb klientów, co często wymaga proaktywności i spontaniczności. Ponadto, sprawność motoryczna ludzi, empatia czy też konieczność dbania o atmosferę

i relacje z klientami to argumentacja potwierdzająca tezę, że człowiek pełni niezbędną rolę w obszarze postępującego rozwoju technologicznego.


Funkcjonowanie przedsiębiorstw w tak dynamicznie zmieniającym się otoczeniu znajduje uzasadnienie w dużym zainteresowaniu nowoczesnymi koncepcjami zarządzania. Współczesna

nauka proponuje obecnie bogaty ich wybór, w tym między innymi popularną koncepcję – lean management.


Nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być lepiej

Lean w najszerszej perspektywie to pewna filozofia życia, zakładająca ciągłe doskonalenie. Jest koncepcją wywodzącą się z myślenia i działania firmy Toyota, polegającą na zastosowaniu takich specyficznych sposobów działalności przedsiębiorstwa, aby w danych warunkach techniczno-organizacyjnych uzyskać jak najlepsze efekty działania jak

najmniejszymi nakładami.


Chcesz mieć wyniki – inwestuj w ludzi

Klient w centrum uwagi, najwyższa jakość, ciągłe doskonalenie, specyficzny sposób myślenia, ale przede wszystkim ludzie – ich przekonania i wartości – to elementy cechujące koncepcję lean management. Warunkiem skutecznego zarządzania w kontekście czynnika ludzkiego jest respektowanie i realizacja poniższych kroków, które jednocześnie mogą przyczynić się do wsparcia zjawiska postępu technologicznego w dalszej perspektywie:


PRZYCIĄGANIE LUDZI posiadających odpowiednie cechy, takie jak: komunikatywność,

umiejętność pracy w zespole, łatwość identyfikacji i rozwiązywania problemów, zdolność efektywnego słuchania, szybkość adaptacji i nauki, kreatywne myślenie, zdolności przywódcze.


ROZWIJANIE LUDZI w taki sposób, aby potrafili każdego dnia dostarczać pracę najwyższej jakości; coaching i nauczanie.


ANGAŻOWANIE, oznaczające wychodzenie poza samo wykonywanie pracy i jej usprawnianie; włączanie ludzi w procesy ciągłego doskonalenia poprzez podejmowanie decyzji w sposób konsensualny, tj. po uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez wszystkie strony – nemawashi,

a dodatkowo nadawanie podwładnym uprawnień decyzyjnych i odpowiedzialności,


INSPIROWANIE w taki sposób, aby ludzie byli oddani organizacji, uczyli się i rozwijali z myślą o klientach i społeczności; dawanie przykładu poprzez osobiste angażowanie się kadry zarządzającej w działania operacyjne i usprawniające.


Idealna synergia

Doskonałość procesowa i spektakularne wyniki osiągane są wówczas, gdy nowoczesna technologia współgra z czynnikiem ludzkim. Uwzględnienie dodatkowo zasad i założeń koncepcji

lean, wspierających budowanie kultury ciągłego doskonalenia, kultury innowacji mogą być kluczem do sukcesu. Postęp technologiczny i lean management niewątpliwie oddziałują na siebie nawzajem, umożliwiając uzyskanie optymalnych i stabilnych procesów.„(...) not a day should go by without some kind of improvement being made somewhere in the company”

– Masaaki Imai -AUTOR: JOANNA ADAMCZAK

Trener Brian Tracy International, innowator i doradca. Ekspert koncepcji

lean management, w szczególności umiejętności „miękkich” w kulturze lean.


54 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

KONTAKT

BRIAN TRACY INTERNATIONAL SP. Z O.O.

ul. Mickiewicza 9/u5

01-517 Warszawa

NIP: 701 009 23 90

DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I ODBIERZ RABAT:

OBSŁUGA KLIENTA:

+48 730 200 222

natalia@360sbc.pl

  • Facebook
  • YouTube

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 poz. 922) przez Spółkę Brian Tracy International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mickiewicza 9/5, 01-517 Warszawa (KRS 0000272176, REGON: 140876181, NIP: 7010092390).

Jednocześnie oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:

  • Administratorem moich danych osobowych jest Spółka Brian Tracy International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mickiewicza 9/5, 01-517 Warszawa (KRS 0000272176, REGON: 140876181, NIP: 7010092390).

  • Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania o aktualnych i przyszłych produktach, usługach i przedsięwzięciach 360 Smart Business Consulting Sp. z o.o.

  • Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia, a także wycofania w każdym czasie zgody na ich przetwarzanie, jak również prawo do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

  • Podanie powyższych danych osobowych jest w pełni dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji wymienionych celów, na co wyrażam zgodę.