Akademia Sprzedaży realizowana jest w formule otwartej dla indywidualnych uczestników, grup pracowników delegowanych przez pracodawcę oraz w formule In - Company.

MERYTORYKA I OBSZARY TEMATYCZNE

PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY

Wiedza, umiejętności oraz postawa jako filary rozwoju. Jakie są cechy czołowych sprzedawców, jaka jest rola postaw w osiąganiu sukcesu. Jakie są moje zasoby i predyspozycje w sprzedaży? Co determinuje moje wyniki i efektywność? Czy samoakceptacja minimalizuje obawy wynikające z pracy w sprzedaży? Siedem kroków do dobrej kondycji I sukcesu.

AKADEMIA

TRENERÓW

STRATEGIA W SPRZEDAŻY

Koncepcja przewagi nad konkurencją w sprzedaży. Sposoby przeprowadzania analizy klienta. Poszukiwanie informacji o kliencie i określenie jego potrzeb oraz wartości. Sposoby analizy doboru produktów (min. SWOT, Metoda scenariuszy) oraz sposoby przeprowadzania analiz konkurencji rynku. Jak odnieść cele organizacji do swoich celów sprzedażowych? Konstruowanie strategii sprzedaży. Jak można zmaksymalizować swój potencjał? Czy istnieje optymalny model sprzedaży? Jakie są sposoby poszukiwania nowych klientów?

DOSKONALENIE WARSZTATU SPRZEDAŻOWEGO

Psychologiczny profil klienta - jakie są rodzaje klientów, jakie są klienckie procesy decyzyjne? Rola wartości w procesie realizacji celów sprzedaży. Sztuka zadawania pytań w sprzedaży - (min. podejście coachingowe, podejście SPIN). Czy i na ile warta jest relacja w sprzedaży - modele budowania zaufania lojalności. Prawo Pośredniego Działania. Dlaczego relacje dla klienta są zwykle ważniejsze niż produkty i usługi? Dlaczego zażyłość  z klientem jest kluczem do wysokiej przewidywalnej i wielokrotnej sprzedaży?

FILARY SUKCESU 

SPRZEDAŻY

Jakie są skuteczne sposoby prezentacji i autoprezentacji w sprzedaży? Na czym polega wiarygodność w sprzedaży - prezenter, doradca, mówca? Mój osobisty styl prezentacji sprzedażowej. Sposoby finalizowania sprzedaży. Najskuteczniejsze techniki przy finalizowaniu transakcji. Cztery filary obsługi posprzedażowej (m.in.model DREAM).

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I - PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY

Formy pracy: wykład, dyskusje, warsztat praktyczny, case study, symulacje

DZIEŃ 1

Wykład

POSTAWA HANDLOWCA A SUKCES W SPRZEDAŻY

Warsztat

Wiedza - umiejętności - postawa jako filaru rozwoju

 • Etapy procesu sprzedaży

 • Cechy czołowych sprzedawców

 • Rola postaw w osiąganiu sukcesu

 • Zarządzanie czasem planowanie, stawianie celów

DZIEŃ 2

Warsztat

• Moje zasoby i predyspozycje w sprzedaży

• Co determinuje moje wyniki i efektywność?

• Samoakceptacja, a obawy wynikające z pracy w sprzedaży

• Siedem kroków do dobrej kondycji i sukcesu

• Zarządzanie sobą

MODUŁ II - STRATEGIA W SPRZEDAŻY

Formy pracy: wykład, dyskusje, warsztat praktyczny, case study, symulacje

DZIEŃ 1

Wykład

KONCEPCJA PRZEWAGI NAD KONKURENCJĄ W SPRZEDAŻY

Warsztat

• Analiza klienta

• Poszukiwanie informacji o kliencie i określenie jego potrzeb i wartości

• Analiza dobór i produktów (SWOT, metoda scenariuszy)

• Analiza konkurencji rynku

DZIEŃ 2

Warsztat

 • Cele organizacji - cele sprzedaży - moje cele 

 • Strategie sprzedaży

 • Maksymalizowanie swojego potencjału

 • Nowy model sprzedaży

 • Potęga poszukiwania nowych klientów

MODUŁ III - DOSKONALENIE WARSZTATU SPRZEDAŻOWEGO

Formy pracy: wykład, dyskusje, warsztat praktyczny, case study, symulacje

DZIEŃ 1

Wykład

NOWA PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY

Warsztat

• Psychologiczny profil klienta

• Rodzaje klientów i ich proces decyzyjności

• Rola wartości w procesie realizacji celów i sprzedaży

• Pytania - filar w budowaniu relacji z klientem

• Waga relacji w sprzedaży, prawo pośredniego działania

• Zarządzanie czasem i planowanie

DZIEŃ 2

Warsztat

• Od potrzeb do rozwiązań

• Dlaczego relacje dla klienta są zwykle ważniejsze niż produkty usługi?

• Dlaczego zażyłość z klientem - jest kluczem do wysokiej przewidywalnej wielokrotnej sprzedaży?

• Najważniejsza zasada w sprzedaży opartej na relacjach - kluczowe elementy budowania relacji

• Radzenie sobie z obiekcjami klienta

MODUŁ IV - FILARY SUKCESU SPRZEDAŻY

Formy pracy: wykład, dyskusje, warsztat praktyczny, case study, symulacje

DZIEŃ 1

Wykład

FILARY MOJEGO SUKCESU W SPRZEDAŻY

Warsztat

• Skuteczna prezentacja

• Wiarygodny mówca w sprzedaży

• Moja prezentacja sprzedażowa - feedback indywidualny

DZIEŃ 2

Warsztat

• Finalizowanie sprzedaży

• Najskuteczniejsze techniki przy finalizowaniu transakcji

• Cztery filary obsługi posprzedażowej - model dream

KONTAKT

BRIAN TRACY INTERNATIONAL SP. Z O.O.

ul. Mickiewicza 9/u5

01-517 Warszawa

NIP: 701 009 23 90

DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I ODBIERZ RABAT:

OBSŁUGA KLIENTA:

+48 730 200 222

natalia@360sbc.pl

 • Facebook
 • YouTube

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 poz. 922) przez Spółkę Brian Tracy International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mickiewicza 9/5, 01-517 Warszawa (KRS 0000272176, REGON: 140876181, NIP: 7010092390).

Jednocześnie oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:

 • Administratorem moich danych osobowych jest Spółka Brian Tracy International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mickiewicza 9/5, 01-517 Warszawa (KRS 0000272176, REGON: 140876181, NIP: 7010092390).

 • Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania o aktualnych i przyszłych produktach, usługach i przedsięwzięciach 360 Smart Business Consulting Sp. z o.o.

 • Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia, a także wycofania w każdym czasie zgody na ich przetwarzanie, jak również prawo do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

 • Podanie powyższych danych osobowych jest w pełni dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji wymienionych celów, na co wyrażam zgodę.