Akademia Przywództwa Strategicznego realizowana jest w formule otwartej dla indywidualnych uczestników, grup pracowników delegowanych przez pracodawcę oraz w formule In - Company.

MERYTORYKA I OBSZARY TEMATYCZNE

PRZYWÓDZTWO A ZAANGAŻOWANIE W REALIZACJĘ STRATEGII

Określenie wizji misji firmy wraz z wynikającą z nich strategią jest osobistym wyzwaniem lidera. Moduł opisuje sposoby tworzenia wizji, misji i strategii z udziałem działań Lidera. Lider transformacji wychodził poza zależności i ograniczenia, wynikające z kontekstu biznesowego - planuje długoterminowo, widzi wyzwania dostrzega szanse. Oddziałuje na umysły serca innych, zarażając ich swoją wizją zapraszając do współtworzenia i współdziałania.

AKADEMIA

TRENERÓW

ROZWÓJ ORGANIZACJI A ROLA LIDERA - SZANSE I ZAGROŻENIA

Podejmowanie decyzji to jedna z kluczowych umiejętności lidera. Czy i kiedy decyzja jest dobra, co sprawia, że warto ryzykować? Jak przekazywać decyzje, jak je komunikować a jak podejmować? Czy można być pewnym decyzji? Proces decyzyjny w organizacji - rozumienie decyzji biznesowych a podejmowanie decyzji (zarządzanie wiedzą i odpowiedzialnością). Narzędzia wspierające podejmowanie decyzji biznesowych.

ZARZĄDZANIE FIRMĄ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ORGANIZACJI

Myślenie strategiczne w zarządzaniu firmą, jak szukać wyzwań i jak planować wyprzedzając konkurencję. Jak połączyć koncentrację na wskaźnikach finansowych z myśleniem o rozwoju firmy? Jak wykorzystać w pełni potencjał firmy. Efektywne sposoby operacjonalizacji Na jakie wskaźniki należy zwracać uwagę w biznesie? Zarządzanie z odwołaniem do wartości, wartości jako podstawa modelu kompetencji i modelu działań HR.

PLANY MARKETINGOWE

I BIZNESOWE W PIGUŁCE

Planowanie i organizowanie inwestycji przedsiębiorstwa i działalności kluczem do sukcesu dochodowości Jak myśleć strategicznie i całościowo, jak analizować zależności nie tracąc z oczu perspektywy i systemu? Konstruowanie skutecznych biznesplanów i strategii marketingowych z odwołaniem do wolności kultury organizacyjnej - komunikacja wartości do wewnątrz i na zewnątrz organizacji. “Chemia zarządzania” w pigułce.

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I - PRZYWÓDZTWO A ZAANGAŻOWANIE

W REALIZACJĘ STRATEGII

Formy pracy: wykład, dyskusje, warsztat praktyczny, case study, symulacje

DZIEŃ 1

Wykład

PRZYWÓDCA CZY PRZEDSIĘBIORCA - JEDNA CZY DWIE DROGI W ZARZĄDZANIU FIRMĄ?

Warsztat

• Określenie roli wizji i misji firmy oraz wartości realizowanych w firmie - rola Lidera oraz kreowania liderów w firmie

• Określenie zasobów organizacji w kontekście budowania strategii

DZIEŃ 2

Warsztat

• Niezbędnik lidera - procesy i  narzędzia w praktyce lidera transformacjl

• Łączenie osobistego stylu przywódcy ze strategią realizowaną w firmie

MODUŁ II - ROZWÓJ ORGANIZACJI A ROLA LIDERA -

SZANSE I ZAGROŻENIA

Formy pracy: wykład, dyskusje, warsztat praktyczny, case study, symulacje

DZIEŃ 1

Wykład

PODEJMOWANIE DECYZJI BIZNESOWYCH - DECYZJE STRATEGICZNE W KONTEKŚCIE NIEJASNOŚCI I NIEPEWNOŚCI RYNKU.

Warsztat

• Modele podejmowania decyzji a wyzwania realnego biznesu

• Umysł lidera, techniki podejmowania decyzji

DZIEŃ 2

Warsztat

• Bariery w rozwoju firmy - jak je odnajdywać i przezwyciężać?

• Decyzje w organizacji - komunikowanie i zarządzanie informacjami w procesie przekazywania i podejmowania decyzjI

• Jak lider może wpływać na decyzyjność zespołów?

MODUŁ III - ZARZĄDZANIE FIRMĄ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W ORGANIZACJI

Formy pracy: wykład, dyskusje, warsztat praktyczny, case study, symulacje

DZIEŃ 1

Wykład

STRATEGIE ROZWOJU FIRMY - REALIZACJA MARZEŃ CZY DŁUGOTERMINOWE PLANOWANIE

Warsztat

• Wskaźniki finansowe a myślenie i planowanie rozwoju firmy - wyzwania i ograniczenia

• Wykorzystywanie potencjału firmy - podejście długodystansowca

DZIEŃ 2

Warsztat

• Zarządzanie firmą w oparciu o wartości

• Dialog w organizacji i dzielenie się wiedzą - jak je stymulować?

MODUŁ IV - PLANY MARKETINGOWE

I BIZNESOWE W PIGUŁCE

Formy pracy: wykład, dyskusje, warsztat praktyczny, case study, symulacje

DZIEŃ 1

Wykład

PRZYWÓDZTWO A MARKETING

Warsztat

• Relacja pomiędzy przywództwem a marketingiem - dwa różne głosy czy spójna twarz organizacji?

• Skuteczny marketing - całościowe i strategiczne analizy

DZIEŃ 2

Warsztat

• Dbanie o potrzeby klienta i spełnianie jego potrzeb czy przekraczanie oczekiwań?

• Klient wewnętrzny i klient zewnętrzny - komunikacja i standardy obsługi

KONTAKT

BRIAN TRACY INTERNATIONAL SP. Z O.O.

ul. Mickiewicza 9/u5

01-517 Warszawa

NIP: 701 009 23 90

DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I ODBIERZ RABAT:

OBSŁUGA KLIENTA:

+48 730 200 222

natalia@360sbc.pl

  • Facebook
  • YouTube

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 poz. 922) przez Spółkę Brian Tracy International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mickiewicza 9/5, 01-517 Warszawa (KRS 0000272176, REGON: 140876181, NIP: 7010092390).

Jednocześnie oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:

  • Administratorem moich danych osobowych jest Spółka Brian Tracy International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mickiewicza 9/5, 01-517 Warszawa (KRS 0000272176, REGON: 140876181, NIP: 7010092390).

  • Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania o aktualnych i przyszłych produktach, usługach i przedsięwzięciach 360 Smart Business Consulting Sp. z o.o.

  • Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia, a także wycofania w każdym czasie zgody na ich przetwarzanie, jak również prawo do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

  • Podanie powyższych danych osobowych jest w pełni dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji wymienionych celów, na co wyrażam zgodę.