google.com, pub-3502946393390270, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page
SZKOLA_ZARZADZANIA_SPRZEDAZA.png

Akademia Zarządzania Sprzedażą realizowana jest w formule otwartej dla indywidualnych uczestników, grup pracowników delegowanych przez pracodawcę oraz w formule In - Company.

MERYTORYKA I OBSZARY TEMATYCZNE

STRATEGIA SPRZEDAŻY

Modele mające na celu umożliwienia firmie opracowanie strategii osiągnięcia równowagi i przewagi na rynku sprzedażowym - etapy i narzędzia. Dokonywanie analizy struktur i wartości obszarów sprzedaży - analiza dynamiki oraz analiza finansowa. Posługiwanie się wskaźnikami oceniającymi równowagę portfela. Wyszukiwanie ograniczeń, segmentacja, grupowanie.

AKADEMIA

TRENERÓW

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

Elementy Staff coachingu. Rozumienie i rozpoznawanie etapu zaangażowania pracownika. Menedżer w trzech rolach w procesie zmian: jako trener, jako mentor, jako doradca. Jak tworzyć więzi zespołowe? Jak promować w zespole pożądane wartości? Jak rozmawiać z członkami zespołu, a nie tylko mówić do nich? Jak usłyszeć to, co naprawdę myślą? Jak zwalczać niepożądane zachowania? Jak delegować zadania?

MOTYWACJA WŁASNA

I INNYCH

Umacnianie postaw budowania samoświadomości lidera i głównych elementów, które decydują o skuteczności zarządzania. W trakcie poruszane są takie kwestie jak: stawianie celów, dawanie feedbacku, partycypacja i wizja zespołu, misja firmy. Czy emocje mają swój rozum? Cele czy cela - ogranicza czy ukierunkowuje? Inteligencja emocjonalna - rodzaje, rozwój, szanse i zagrożenia. Wizja i cele jako element budowania zaangażowania. Komunikowanie świadome i kontrolowanie emocji. Zasady wyznaczania granic a ocena. Wnioskowanie o przyczynie - szanse i zagrożenia.

ZARZĄDZANIE

ZESPOŁEM

Integracja zespołów, nastawienie na cele ogólne a nie partykularne, dobra komunikacja, świadomość odpowiedzialności, efektywność zarządzania zmianą.

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I - STRATEGIA SPRZEDAŻY

Formy pracy: wykład, dyskusje, warsztat praktyczny, case study, symulacje

nosorozec.png

DZIEŃ 1

Wykład

MYŚLENIE STRATEGICZNE W SPRZEDAŻY - MODELE ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ

Warsztat

• Strategiczne podejście do sprzedaży - jak szukać powiązania strategii globalnej i lokalnych rozwiązań?

• Strategiczne podejście do zarządzania zasobami w zespole

• Tworzenie warunków sprzyjających budowaniu efektywnych i zbalansowanych zespołów

DZIEŃ 2

Warsztat

• Budowanie relacji z klientami: od poszukiwania klienta do pogłębiana relacji i budowania lojalności - perspektywa menedżera a perspektywa handlowca

• Narzędzia i techniki sprzedażowe - sztuka stosowania technik sprzedażowych

•  Case study - jak poprawić wyniki sprzedaży?

MODUŁ II - ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

Formy pracy: wykład, dyskusje, warsztat praktyczny, case study, symulacje

DZIEŃ 1

nosorozec.png

Wykład

MOTYWOWANIE I UKIERUNKOWYWANIE - PRACA Z WYNIKAMI W ZESPOŁACH SPRZEDAŻOWYCH

Warsztat

• Kwalifikacje handlowca w nowej erze biznesu - siła jednostek

• Sytuacyjne zarządzanie a lider transformacyjny - budowlane zaangażowania i zaufania

DZIEŃ 2

nosorozec.png

Warsztat

• Sprzedaż produktów a sprzedaż usług

• Kształtowanie świadomości celów

MODUŁ III - MOTYWACJA WŁASNA I INNYCH

Formy pracy: wykład, dyskusje, warsztat praktyczny, case study, symulacje

DZIEŃ 1

Wykład

MOTYWACJA WŁASNA I LEADERSHIP - OSOBA MENEDŻER

Warsztat

• Tworzenie mapy zespołów — analiza zasobów, określenie celów i zadań sprzedażowych z uwzględnieniem różnorodności członków zespołów

• Zarządzanie coachingowe w zespołach sprzedażowych - koncepcja STAFF coaching. podejście typu TROACHING, program rozwijania kompetencji sprzedażowych

DZIEŃ 2

Warsztat

• Rola samoświadomości menedżera

• Zarządzanie sytuacjami trudnymi w sytuacjach zespołowych, komunikacja w zespole

MODUŁ IV - ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Formy pracy: wykład, dyskusje, warsztat praktyczny, case study, symulacje

DZIEŃ 1

nosorozec.png

Wykład

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ROZPROSZONYM - TOŻSAMOŚĆ ZESPOŁU A DZIAŁANIA MENEDŻERA

Warsztat

Role menedżera w zespole, a fazy zespołu i jego zadania

• Jak mówić, aby inni słuchali jak słuchać, aby inni mówili - efektywna komunikacja

• Osiąganie synergii w zespole - sposoby i zasady, szanse i zagrożenia wirtualnych zespołów/zespołów rozproszonych

• Syndrom unikania porażek mechanizm i dążenia do celu - przewodnik dla menedżerów po świecie zachowań pracowników

DZIEŃ 2

Warsztat

• Budowanie wspólnej wizji sukcesu - tożsamość zespołu

• Sukces osobowości czy osobowość sukcesu - rola motywatorów wewnętrznych w budowaniu atmosfery zaufania

bottom of page