google.com, pub-3502946393390270, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

HR

szkolenie 1-dniowe

SKUTECZNY ONBOARDING. PRZEWODNIK DLA LIDERÓW I MANAGERÓW

Szkolenie "Skuteczny Onboarding: Przewodnik dla Liderów i Menedżerów" to intensywne, jednodniowe warsztaty skoncentrowane na kluczowych elementach procesu adaptacji nowych pracowników w organizacji. Program szkolenia zapewnia liderom i menedżerom kompleksowe narzędzia i wiedzę niezbędną do zaprojektowania i wdrożenia efektywnego procesu onboardingu, który wpływa na szybszą integrację, wyższą produktywność i lepsze zaangażowanie nowych pracowników. Szkolenie kładzie szczególny nacisk na strategie integrowania nowych pracowników z zespołem i kulturą organizacyjną, zapewniając trwałe i mierzalne efekty dla całej firmy.


KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:
 • Zwiększenie Produktywności: Szybsza adaptacja nowych pracowników i skrócenie czasu potrzebnego do osiągnięcia pełnej efektywności.

 • Poprawa Zaangażowania: Pracownicy, którzy przejdą przez dobrze zaplanowany proces onboardingu, czują się bardziej związani z firmą i jej celami.

 • Wyższa Retencja Pracowników: Skuteczny onboarding zmniejsza rotację pracowników, obniżając koszty rekrutacji i szkolenia nowych osób.

 • Budowanie Pozytywnej Kultury Organizacyjnej: Wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy poprzez systematyczne i profesjonalne wdrażanie nowych członków zespołu.

 • Optymalizacja Procesów Wewnętrznych: Usprawnienie procedur wdrożeniowych, co przekłada się na efektywniejsze wykorzystanie zasobów organizacji.
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:
 • Rozwój Umiejętności Liderskich: Nabyte kompetencje w zakresie efektywnego wprowadzania nowych pracowników do zespołu.

 • Zrozumienie Procesu Onboardingu: Pełniejsza wiedza na temat etapów i elementów skutecznego onboardingu.

 • Umiejętność Budowania Relacji: Rozwój zdolności tworzenia silnych, produktywnych związków między nowymi pracownikami a organizacją.

 • Zarządzanie Zmianą: Wsparcie dla nowych pracowników w przejściu przez zmiany związane z nową rolą, co przyczynia się do ich szybszej adaptacji i integracji.

 • Wzrost Efektywności Zarządzania: Doskonalenie umiejętności zarządczych poprzez wdrażanie najlepszych praktyk onboardingu.
PROGRAM

DZIEŃ 1:

WPROWADZENIE DO ONBOARDINGU:

 • Znaczenie procesu onboardingu dla sukcesu organizacji.

 • Przegląd kluczowych etapów skutecznego onboardingu.


ELEMENTY SKUTECZNEGO PROGRAMU ONBOARDINGU:

 • Od przyjęcia do pełnej integracji: kroki procesu onboardingu.

 • Przygotowanie środowiska pracy i narzędzi dla nowych pracowników.


WARSZTATY I STUDIA PRZYPADKÓW:

 • Praktyczne ćwiczenia z projektowania procesu onboardingu.

 • Analiza studiów przypadków i dyskusja na temat najlepszych praktyk.


PLANOWANIE DZIAŁANIA I ZAKOŃCZENIE:

 • Opracowanie indywidualnych planów wdrożenia zdobytej wiedzy.

 • Sesja Q&A, podsumowanie i feedback.


bottom of page