google.com, pub-3502946393390270, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

Przywództwo

szkolenie 1-dniowe

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI ADAPTACYJNOŚĆ W ŻYCIU I BIZNESIE.

Szkolenie "Kompetencje Przyszłości: Adaptacyjność w Życiu i Biznesie" dostarcza uczestnikom wiedzy i narzędzi, które umożliwiają skuteczne przystosowanie się do szybko zmieniającego się świata, budowanie zespołów przyszłości i kreowanie innowacji w organizacji.

Szkolenie "Kompetencje Przyszłości: Adaptacyjność w Życiu i Biznesie" to intensywne, jednodniowe warsztaty, które skupiają się na rozwijaniu kluczowych umiejętności niezbędnych do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami dynamicznie zmieniającego się świata. Opierając się na raporcie "Future of Jobs" World Economic Forum, program szkoleniowy koncentruje się na budowaniu adaptacyjności, rozwoju kompetencji przyszłości, takich jak myślenie analityczne i kreatywne, efektywna komunikacja, odporność, zwinność oraz umiejętności cyfrowe. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i narzędzia, które umożliwią im wdrażanie zmian w życiu osobistym i zawodowym, a także rozwijanie swoich zespołów w kierunku większej elastyczności i innowacyjności.

Szkolenie jest szczególnie polecane dla:

​- Pracowników średniego poziomu: Osoby, które chcą rozwijać kluczowe kompetencje przyszłości i zwiększyć swoją wartość na rynku pracy.

- Liderów i Menedżerów: Osoby odpowiedzialne za zarządzanie zespołami, które chcą wzmocnić adaptacyjność i innowacyjność swoich zespołów.

- Specjalistów HR: Profesjonaliści zajmujący się rozwojem kariery, którzy chcą wspierać rozwój kompetencji przyszłości w organizacji.

- Właścicieli Firm i Startupów: Przedsiębiorcy zainteresowani budowaniem zwinnych i adaptacyjnych zespołów.


KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:
 • Rozwój Adaptacyjności Organizacji: Lepsze przygotowanie firmy do szybkiego reagowania na zmiany i wyzwania rynkowe.

 • Budowanie Zespołów Przyszłości: Wyposażenie pracowników w kompetencje, które są kluczowe dla rozwoju i innowacyjności.

 • Wzrost Konkurencyjności: Wzmocnienie pozycji rynkowej poprzez adaptację do szybko zmieniających się trendów i wymagań.

 • Poprawa Efektywności Operacyjnej: Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi, które zwiększają wydajność i efektywność pracy.

 • Budowanie Kultury Innowacji: Promowanie kreatywnego myślenia i otwartości na nowe idee wśród pracowników

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:
 • Rozwój Osobisty: Zdobycie wiedzy i umiejętności, które są kluczowe dla osobistego sukcesu w zmieniającym się świecie.

 • Zwiększenie Adaptacyjności: Nauka praktycznych metod budowania własnej elastyczności i odporności na zmiany.

 • Umiejętności Komunikacyjne: Rozwój efektywnych technik komunikacji, które są niezbędne w pracy zespołowej i zarządzaniu projektami.

 • Kompetencje Cyfrowe: Zdobycie lub pogłębienie umiejętności cyfrowych, które są nieodłącznym elementem współczesnego biznesu.

 • Myślenie Analityczne i Kreatywne: Rozwój zdolności do rozwiązywania problemów i innowacyjnego myślenia.
PROGRAM

DZIEŃ 1:

ADAPTACYJNOŚĆ - KLUCZ DO SUKCESU

 • Wprowadzenie do adaptacyjności jako kluczowej kompetencji przyszłości.

 • Analiza raportu "Future of Jobs" World Economic Forum.


ROZWÓJ KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI

 • Myślenie analityczne i kreatywne – ćwiczenia i techniki.

 • Efektywna komunikacja – jak skutecznie się komunikować 

 • Odporność i zwinność – strategie radzenia sobie ze zmianami i niepewnością


KOMPETENCJE CYFROWE

 • Przegląd kluczowych umiejętności cyfrowych niezbędnych w nowoczesnym biznesie.

 • Warsztaty praktyczne z wybranych narzędzi i technologii.


PRAKTYCZNE WDRAŻANIE ZMIAN

 • Metody i strategie wdrażania zmian w życiu osobistym i zawodowym.

 • Budowanie adaptacyjności u siebie i w zespole.

 • Sesja Q&A, podsumowanie i feedback.


bottom of page