TWOJE ŻYCIE ZACZYNA SIĘ ZMIENIAĆ, KIEDY ZMIENIASZ COŚ

CO ROBISZ CODZIENNIE

 J.C. Maxwell

Coaching proponujemy członkom zarządu, menadżerom, a także osobom kluczowym dla powodzenia projektu.

W ramach jednego programu coachingowego rekomendujemy przeprowadzenie 10 sesji coachingu indywidualnego. Każda z sesji trwa około 1,5 godziny i dotyczy konkretnego celu rozwojowego zdefiniowanego w wyniku Diagnozy. Ostatnia sesja coachingowa jest jednocześnie podsumowaniem całego Programu dla Klienta oraz ustaleniem celów i planu działań rozwojowych na kolejny okres. 

CELE COACHINGOWE

podczas trzeciej sesji następuje sprecyzowanie celów coachingu oraz mierników sukcesu, które będą podstawą do zmierzenia efektywności procesu coachingu.

ETAPY REALIZACJI COACHINGU

BRIAN TRACY INTERNATIONAL SP. Z O.O.

ul. Mickiewicza 9/u5

01-517 Warszawa

NIP: 701 009 23 90

DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I ODBIERZ RABAT:

OBSŁUGA KLIENTA:

+48 730 200 222

natalia@360sbc.pl

  • Facebook
  • YouTube

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 poz. 922) przez Spółkę Brian Tracy International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mickiewicza 9/5, 01-517 Warszawa (KRS 0000272176, REGON: 140876181, NIP: 7010092390).

Jednocześnie oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:

  • Administratorem moich danych osobowych jest Spółka Brian Tracy International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mickiewicza 9/5, 01-517 Warszawa (KRS 0000272176, REGON: 140876181, NIP: 7010092390).

  • Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania o aktualnych i przyszłych produktach, usługach i przedsięwzięciach 360 Smart Business Consulting Sp. z o.o.

  • Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia, a także wycofania w każdym czasie zgody na ich przetwarzanie, jak również prawo do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

  • Podanie powyższych danych osobowych jest w pełni dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji wymienionych celów, na co wyrażam zgodę.