google.com, pub-3502946393390270, DIRECT, f08c47fec0942fa0
 

TWOJE ŻYCIE ZACZYNA SIĘ ZMIENIAĆ, KIEDY ZMIENIASZ COŚ

CO ROBISZ CODZIENNIE

 J.C. Maxwell

brian tracy

COACHING to proces, który pomaga maksymalnie wykorzystać potencjał umysłu, wiedzy i umiejętności. To możliwe dzięki temu, że najważniejszym elementem procesu coachingowego jest praca nad przekonaniami i reakcjami emocjonalnymi. Chodzi o to, by zachowania rutynowe, wyczerpujące psychicznie i nie przynoszące oczekiwanych efektów zastąpić reakcjami kreatywnymi i wspierającymi osiąganie celów. A wtedy z łatwością przyjdą ci do głowy nowe rozwiązania lub innowacyjne zastosowania rozwiązań do tej pory stosowanych.

Co ważne, na efekty COACHINGU nie trzeba długo czekać. Już po kilku sesjach odczujesz pozytywne zmiany w codziennej pracy, co przełoży się na sprawniejsze i skuteczniejsze prowadzenie projektów oraz wzmocnienie pozycji firmy na rynku.

 

Celem COACHINGU jest:

  • Wdrożenie zmian w obszarach będących barierą dla osiągania celów

  • Rozwój kompetencji zidentyfikowanych w celach rozwojowych na podstawie diagnozy

  • Rozpoznanie i optymalne wykorzystanie potencjału własnego oraz potencjału współpracowników.

  • Znalezienie rozwiązań dla konkretnych problemów

.

Coaching proponujemy członkom zarządu, menadżerom, a także osobom kluczowym dla powodzenia projektu.

W ramach jednego programu coachingowego rekomendujemy przeprowadzenie 10 sesji coachingu indywidualnego. Każda z sesji trwa około 1,5 godziny i dotyczy konkretnego celu rozwojowego zdefiniowanego w wyniku Diagnozy. Ostatnia sesja coachingowa jest jednocześnie podsumowaniem całego Programu dla Klienta oraz ustaleniem celów i planu działań rozwojowych na kolejny okres. 

CELE COACHINGOWE

podczas trzeciej sesji następuje sprecyzowanie celów coachingu oraz mierników sukcesu, które będą podstawą do zmierzenia efektywności procesu coachingu.

coaching bti

ZAWARCIE KONTRAKTU

pierwsza sesja Klienta z coachem, podczas której coach przedstawia metodę i proces coachingu. Klient i coach ustalają zasady i harmonogram współpracy. Klient przedstawia cele i wyzwania biznesowe lub te dotyczące równowagi w życiu osobistym, przed którymi stoi oraz wstępnie prezentuje obszary, w których chciałby się rozwijać.

DIAGNOZA POTRZEB

analiza wyników diagnozy Klienta. Wyniki diagnozy są omawiane podczas drugiej sesji coachingu. W wyniku sesji określane są mocne strony Klienta oraz obszary rozwoju jego kompetencji przywódczych i menedżerskich. Ustalane są propozycje celów programu coachingu.

SESJE COACHINGOWE

sesje coachingowe oraz nieformalne telefoniczne i mailowe kontakty z coachem w kwestiach pojawiających się między sesjami coachingowymi.

ZMIERZENIE EFEKTYWNOŚCI​

podczas programu coachingu dwie sesje; w połowie oraz na końcu, są poświęcone ocenie postępów i pomiarowi efektywności.

PLAN DZIAŁANIA

plan kontynuacji działań służących utrzymaniu efektów coachingu w dalszej pracy. Plan służy samodzielnemu budowaniu motywacji oraz sprawdzaniu osiągnięć w stosunku do zbudowanych z coachem planów. Plan tworzony jest podczas ostatniej sesji coachingowej programu.

CELE COACHINGOWE

podczas trzeciej sesji następuje sprecyzowanie celów coachingu oraz mierników sukcesu, które będą podstawą do zmierzenia efektywności procesu coachingu.

ETAPY REALIZACJI COACHINGU